Kuva kasvomaskista ja vihreästä liikennevalosta

Koronasuojatoimien noudattaminen ja lähikontaktien välttäminen tärkeää

09.07.2021

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin vihreällä tasolla kaikilla kampuksillaan.

***

Päivitys uutiseen 3.8.2021:
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 3.8.2021, että maakunta siirtyy koronavirusepidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen välittömästi. Turun yliopiston koronajohto kokoontuu päättämään yliopiston koronavirustilanteeseen liittyvien ohjeiden päivittämisestä keskiviikkona 11.8. Ohjeiden päivityksestä tiedotetaan yliopiston kanavissa samana päivänä.


***

Turun yliopiston koronajohto on linjannut 8.7.2021, että Turun, Rauman ja Porin kampuksilla on voimassa koronavalomallin vihreä taso. Jos alueiden epidemiatilanne huononee, rajoituksia voidaan tiukentaa. Yliopiston koronavalomallin vihreä taso vastaa Varsinais-Suomen alueelle 8.7. annettuja kiihtymisvaiheen rajoituksia ja suosituksia.

Koronajohto korostaa suojatoimien noudattamisen ja lähikontaktien välttämisen merkitystä. Lisäksi yliopistoyhteisön jäsenille suositellaan koronarokotteiden ottamista.

Vihreän valon suojautumistasolla yliopiston henkilökunta on yhä pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Lähiopetuksessa on käytössä 50 henkilön maksimiosallistujamäärä.

Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on vihreän valon tasolla 50 henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä ja suojatoimet ovat voimassa olevien viranomaisohjeiden mukaisia.

Yliopiston tiloissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja. Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, maskeja käytetään, mikäli alueellinen viranomainen niin suosittelee.

Tavoitteena hallittu paluu kampukselle syksyllä

Syyslukukauden alussa jatketaan kevätlukukauden tapaan etätöissä niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä. Lähikokouksen järjestäminen omassa lähityöyhteisössä on mahdollista voimassa olevan koronavalon henkilölukumäärärajoituksen puitteissa. Myös lähityöyhteisölle järjestettävissä lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain. Tämä vaatii työn tekemistä kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy opetusjärjestelyiden tukeminen. Yliopiston koronajohto linjasi huhtikuussa syksyn 2021 opetusjärjestelyistä.

Yliopistossa on valmistelussa palautumissuunnitelma koronapoikkeustilasta. Se on tarkoitus julkaista syyslukukauden alussa, kun yleinen koronatilanne on syksyn osalta tarkentunut. Palautumissuunnitelman lisäksi myös olemassa olevia, korona-aikaa edeltäviä etätyöohjeita tarkastellaan uudelleen ja päivitetään.

> Yliopiston koronavalomalli

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

 

TK

Luotu 09.07.2021 | Muokattu 11.08.2021