Lääketieteellisen tiedekunnan vuoden 2021 tunnustuspalkinnot - haku käynnissä

17.09.2021

On aika valita vuoden 2021 Kliinisen silmän ja Oppimateriaalin tuottajapalkinnon saajat!

Lääketieteellinen tiedekunta pyytää kaikkia tiedekunnan piirissä toimivia tekemään esityksiä palkintojen saajiksi. Esityksiin tulee sisältyä lyhyt perustelu ja niissä tulee näkyä myös esityksen tekijä(t). Esityksiä tehtäessä toivomme harkittavan myös sellaisten tiedekunnan piirissä toimivien henkilöiden esittämistä, jotka eivät vielä ole saaneet julkista tunnustusta.

Yksiköitä pyydetään tiedottamaan henkilökunnalleen ja opiskelijoilleen haettavana olevista tunnustuspalkinnoista. Toivomme runsaasti perusteltuja esityksiä!

Toimita esityksesi sähköpostitse viestintäsuunnittelija Heikki Kettuselle (hjkett@utu.fi) viimeistään 22.10.2021.

Tiedekunnan dekanaatti valitsee palkintojen saajat esitysten perusteella. Vuoden 2021 palkinnot jaetaan palkitsemistilaisuudessa 29.11.2021 klo 14.00.

Luotu 17.09.2021 | Muokattu 17.09.2021