Lähiopetukseen palataan asteittain tammikuun lopulta alkaen

19.01.2022

Turun yliopiston koronajohto on linjannut, että lähiopetukseen palataan asteittain 31.1.2022 alkaen tarkasti yliopiston suojaohjeita noudattaen. Etätyölinjaus jatkuu 15.2. asti.

Turun yliopiston kolmas periodi on käynnistynyt vuoden alussa pääosin etäopetuksessa. Kampuksella on voinut toteuttaa välttämätöntä lähiopetusta.

Yliopiston koronajohto linjasi, että lähiopetukseen palataan laajemmin asteittain maanantaista 31.1. alkaen. Lähiopetusta lisätään niiltä osin kuin on mahdollista, esimerkiksi pienryhmäopetusta ja opinnäytetöiden ohjausta voidaan järjestää kampuksella. Tavoitteena on palata kokonaan normaaleihin lähiopetusjärjestelyihin maaliskuussa kolmannen periodin loppuun mennessä. Opetusjärjestelyistä tarkemmin tiedottavat tiedekunnat ja opintojaksojen vastuuopettajat tiedekuntien käytänteiden mukaisesti.

Etätyölinjausta jatketaan 15.2. asti. Yliopistossa tehdään etätyötä, jos se on työtehtävien puolesta ja yhdessä esihenkilön kanssa arvioituna mahdollista. Lähiopetuksen toteuttaminen vaatii työn tekemistä myös kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy opetuksen tukeminen. Linjaus on ensisijainen yliopiston etätyöohjeessa mainittuihin järjestelyihin nähden.

Yliopiston tiloissa noudatetaan tarkasti yliopiston suojaohjetta. Yliopiston tiloissa käytetään maskia. Ilman maskia voidaan olla vain, jos tilassa ollaan yksin, tai jos lähikontaktit on estetty erityisjärjestelyin.

Yliopiston ulko-ovet ovat auki normaalisti 31.1. alkaen. Opiskelijoiden itseopiskelutilat ovat käytössä. Lisätietoja Turun yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Yliopisto on keltaisen koronavalon tasolla kaikilla kampuksillaan. Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Koronajohto ennakoi yliopiston siirtyvän vihreän koronavalon tasolle 15.2.

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

> Yliopiston koronavalomalli

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 19.01.2022 | Muokattu 09.02.2022