LähiTapiola Länsi-Suomi mukana Turun yliopiston vastinrahakampanjassa 100 000 euron lahjoituksella

29.08.2022

LähiTapiola Länsi-Suomi osallistui kesäkuun loppuun asti käynnissä olleeseen Turun yliopiston vastinrahakampanjaan 100 000 euron lahjoituksella. Lahjoitus kohdennettiin kauppatieteisiin, joita on mahdollista opiskella myös Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Lahjoituksellaan LähiTapiola Länsi-Suomi haluaa kasvattaa toimialueensa elinvoimaa ja panostaa maailmanlaajuisen haasteiden ratkaisemiseen tutkitulla tiedolla. Valtion vastinraha, jonka määrä tulee selviämään myöhemmin syksyn aikana, kasvattaa vielä osaltaan yliopiston saamaa lahjoitussummaa ja lisää sen vaikuttavuutta.

– Olemme asiakkaidemme omistama paikallinen yhtiö, jonka toimialueella asuu lähes neljännesmiljoona ihmistä. Lahjoituksella haluamme tukea heidän mahdollisuuksiaan yliopistotasoiseen koulutukseen kotiseudulla. Samalla tuemme yliopiston tutkimustyötä, jonka avulla tullaan ratkaisemaan nykypäivän ja tulevaisuuden globaalit haasteet, kertoo LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula.

– Turun yliopisto haluaa vastata korkeatasoisella, monialaisella tutkimuksella ja koulutuksella sekä vaikuttavalla sidosryhmäyhteistyöllä ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. Meille yliopistona on erittäin tärkeää vahvistaa alueemme kilpailukykyä ja olemme iloisia, että kumppanimme arvostavat yliopiston merkitystä alueelliselle elinvoimalle. Otamme kiitollisena lahjoitusvarat vastaan, sillä ne lisäävät mahdollisuuksiamme kehittää toimintaamme entistäkin proaktiivisemmin, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö tarjoaa laaja-alaista liiketoimintaosaamista sisältävää kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin koulutusta, josta valmistuu johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin tulevaisuuden osaajia. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Porissa painottuu esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioihin ja asiantuntijatyöhön, verkostomaisen liiketoiminnan ja markkinoiden uudistumiseen, kestävään kehitykseen ja vastuulliseen brändipääomaan, yrittäjyyteen sekä makro- ja aluetaloudelliseen tutkimukseen.

– Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on aktiivinen toimija paikallisen elinkeinoelämän kumppanina. LähiTapiola Länsi-Suomen tekemä lahjoitus tukee kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä myös Satakunnassa, toteaa Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

LähiTapiola Länsi-Suomi teki lahjoituksen yhtä aikaa LähiTapiola Pirkanmaan kanssa, joka lahjoitti vastaavasti 100 000 euroa Tampereen yliopiston kauppatieteille. Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta toimii alueellisesti Tampereen lisäksi myös Porin yliopistokeskuksessa.

– Yhdessä tekemällä voimme taata mahdollisimman suuren hyödyn alueen asukkaille. Molemmat yliopistot tarjoavat opetusta Porissa ja parantavat siten länsisuomalaisten koulutusmahdollisuuksia sekä lisäävät alueen elin- ja vetovoimaa. Lopulta satsaukset palvelevat jokaista suomalaista, toimitusjohtaja Aakula summaa.

Aiempina vuosina LähiTapiola Länsi-Suomi on lahjoittanut varoja muun muassa myös Turun yliopiston automaatiotekniikan professuuriin ja Rauman opettajankoulutuslaitokselle.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja Kirsi Liikamaa, LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula, Porin yliopistokeskuksen yritysyhteistyöohjelma FORE UCPorin projektijohtaja Katariina Yrjönkoski ja LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä Porin yliopistokeskuksen edessä.

Pasi Aakula, toimitusjohtaja, LähiTapiola Länsi-Suomi, p. 050 561 3844, pasi.aakula@lahitapiola.fi

Luotu 29.08.2022 | Muokattu 29.08.2022