Lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville suunnattu uusi MOOC on joustava tapa kartuttaa osaamista

07.05.2020

Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhdessä tuottama Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet -opintojakso on avattu kaikille avoimena verkkokurssina, MOOCina.

Avoin yliopisto lapset nuoret sote-palvelut

MOOCit (Massive Open Online Course) ovat nimensä mukaisesti avoimia, maksuttomia ja verkkopohjaisia kursseja. Ne tarjoavat mahdollisuuden perehtyä itsenäisesti kurssin aiheisiin ja kartuttaa omaa osaamistaan ajan ja paikan suhteen joustavasti.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet -opintojakso antaa laajaa ymmärrystä monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen lähtökohdista, yhteistyön merkityksestä ja lainsäädännöllisistä velvoitteista. MOOC on osa lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville suunnattua Osaamispuun koulutustarjontaa. Turun yliopiston Sote-akatemia on mukana kehittämässä Osaamispuuta. Nyt avattu verkkokurssi on ensimmäinen Sote-akatemiassa toteutettu monialainen MOOC ja lisää on tekeillä.

MOOC-opintojaksosta voi saada myös virallisen opintosuorituksen (2 op) suorittamalla kurssin avoimessa yliopistossa. Opinto-oikeuden saa ilmoittautumalla joko Turun yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen ja maksamalla jakson opintomaksun. TY:n tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille yliopiston ohjeiden mukaisesti ja suorittaa sen maksutta. Opintosuorituksena on sähköinen tentti, jonka voi tehdä joustavasti itselle parhaiten sopivana aikana.

Turun yliopistossa jakso sisältyy Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuuteen – syksystä 2020 alkaen Monitieteisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen - ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona pohjakoulutuksesta riippumatta.

Luotu 07.05.2020 | Muokattu 07.05.2020