LAWPOL-hankkeen kehittämät työkalut auttavat kansanedustajien puheenvuorojen vertailussa ja sanojen analysoinnissa

25.01.2024

Hanke on julkaissut työkaluista demoversiot, joita kehitetään vielä kevään aikana.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen LAWPOL-hanke on kehittänyt kaksi uutta työkalua, jotka auttavat parlamenttidatan analysoinnissa. KWIC- ja TNA-työkaluilla käyttäjät voivat tarkastella parlamenttipuhetta tietokoneavusteisin menetelmin ja jäsennellä dataa erilaisista näkökulmista.

LAWPOL-hankkeen erikoistutkija Kimmo Elon ja tutkimusavustaja Jaakko Koljosen mukaan KWIC mahdollistaa valitun käsitteen asiayhteyksien tarkastelun osana parlamenttipuhetta. TNA-työkalu taas mahdollistaa kansanedustajan käyttämien käsitteiden tarkastelun yhden kansanedustajan puheissa suhteessa muiden edustajien puheeseen.

­– Työkalut pohjautuvat Clariah-projektin työpaketin tavoitteisiin luoda tekstinlouhintatyökalut, joiden avulla voidaan tarkastella parlamenttipuheen kannalta keskeisten käsitteiden käyttöä, Elo kertoo.

Molemmat työkalut ovat toistaiseksi kehitysvaiheessa ja niiden toiminnallisuuksia monipuolistetaan kevään aikana. Lisäksi Koljosen mukaan kehitteillä on kaksi muuta työkalua.

– Toisen avulla parlamenttipuheesta voidaan tunnistaa populistista puhuntaa sekä toinen työkalu, jonka avulla voidaan erotella puheen tunnelatausta, hän sanoo.

KWIC ja TNA on luotu eritoten tutkijoiden, opiskelijoiden ja toimittajien käyttöön, mutta ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. Ne on tarkoitus integroida osaksi LAWPOL-portaalia, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää edistyksellisimpiä tekstinlouhinta- ja analyysityökaluja suomalaisiin politiikkadokumentteihin kuten täysistuntopuheisiin ja lainsäädäntöasiakirjoihin.

LAWPOL-hankkeen yhtenä tarkoituksena on tuoda suomalainen parlamentti- ja lainsäädäntödata yhteen paikkaan. Sille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-elpymisvälinerahoitusta Suomen Akatemian kautta FIRI-hankerahoituksen kautta (päätösnumerot 352827, 353569 ja 352828).

Hankkeen takana ovat Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja eduskuntatutkimuksen keskus sekä Åbo Akademi.

Luotu 25.01.2024 | Muokattu 25.01.2024