Lokakuussa alkavia avoimen yliopiston opintoja - kaikki verkossa

04.10.2020

Avoimena yliopisto-opetuksena alkavat lokakuussa Turun kauppakorkeakoulun II opetusperiodin kurssit, yhteensä lähes 40 kurssia. Opintotarjonnassa on myös monien muiden alojen yksittäisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia.

Turun kauppakorkeakoulun II opetusperiodin kurssit järjestetään ajalla 26.10. - 6.12.2020. Tarjontaan sisältyy Turussa mm. uusi Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op -kurssi, jonka luennot pidetään verkossa ilta-aikaan. Porin yksikön tarjontaan sisältyvät mm. Organisaatiot ja johtaminen 5 op ja Tilastotieteen perusteet 3 op -kurssit. Ilmoittautumisaika Porin yksikön kursseille on 7.10. - 14.10., Turun kursseille 8.10. - 15.10.

Poimintoja kasvatustieteiden, humanististen ja yhteiskuntatieteiden opintotarjonnasta:

 • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op, kasvatustieteiden perusopintoihin sisältyvä opintojakso verkko-opintoina 19.10. - 4.12.
 • Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op, aikuiskasvatustieteen perusopintoihin sisältyvä opintojakso verkko-opintoina 19.10. - 11.12. Myös perusopintoihin (25 op) voi ilmoittautua 30.10. asti.
 • Erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) voi ilmoittautua 30.10. asti.
 • Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op itsenäisesti suoritettavat etäopinnot.

 • Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 op. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti opiskellen ajalla 1.10.2020 - 31.5.2021. Ilmoittautuminen päättyy 24.11.

 • Mediakasvatus 5 op -verkkokurssi 19.10. alkaen.
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, psykologian perusopintoihin sisältyvä opintojakso verkko-opintoina 15.10. - 31.12. Perusopintoihin 25 op voi ilmoittautua 30.10. asti.
 • Uskonnot ja katsomukset Euroopassa 5 op -verkkokurssi 28.10. - 16.12. Uskontotieteen aineopintojen jakso, jossa ei vaadita edeltäviä opintoja. Ilmoittautuminen päättyy 18.10.
 • Monikulttuurisuus 25 op -opintokokonaisuus, verkko-opinnot vko 43 alkaen (ma 19.10. alkava viikko). Ilmoittautuminen päättyy 16.10. Myös yksittäisiä opintojaksoja kuten Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op.

Sote-akatemian monitieteisen opintokokonaisuuden kursseja:

 • Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op -verkkokurssi 29.10. - 18.12.2020. Ilmoittautuminen päättyy 15.10. Huom! Kaikille maksuttomat opinnot.
 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op MOOC

Lääketieteellisen tiedekunnan opintoja:

 • Psyykkiset traumat 3 op -opintojakso vko 40 alkaen. Opintojaksolle voi osallistua myös useissa yhteistyöoppilaitoksissa. Asiantuntijaluennot välitetään verkon kautta. Ilmoittautuminen Turun ryhmän opintoihin päättyy 19.10.

Luonnontieteiden ja tekniikan opintoja:

 • Biologia: Genetiikan perusteet 3 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Aloitus 13.10. Ilmoittautuminen päättyy 12.10.

 • Aluemaantieteen perusteet 5 op, maantieteen perusopintoihin sisältyvä opintojakso, verkko-opinnot 19.10. - 29.1.

 • Fysiikan peruskurssi 2 (4 op) -verkkokurssi alkaa viikolla 44. Ilmoittautuminen päättyy 25.10.

 • Ilmiö ja malli 5 op, opetus 26.10. - 14.12. Ilmoittautuminen päättyy 25.10.

 • Kemian historia 2 op, opetus 28.10. - 9.12. Ilmoittautuminen päättyy 25.10.

 • Tietojenkäsittelytiede: Tietorakenteet ja algoritmit 5 op, verkko-opetus 26.10. - 20.12. Huom! Kaikille maksuttomat opinnot.

Tekoälyakatemian monitieteisen opintokokonaisuuden kursseja:

 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op -verkkokurssi 20.10. - 20.12. Ilmoittautuminen päättyy 19.10.
 • Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op -kurssi 21.10. - 25.11. Ilmoittautuminen päättyy 20.10.

 • Tekoäly ja populaari mielikuvitus 3 op -verkkokurssi 26.10. - 7.12. Ilmoittautuminen päättyy 25.10.

Oikeustieteelliset opinnot:

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op, itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ilmoittautumiselle oikeustieteellisille opintojaksoille.

Tarkista tiedot opintojen toteutustavasta ja aikatauluista opetusohjelmista!

Työttömillä työnhakijoille tarjotaan mahdollisuutta opiskella maksutta. Maksuttomuus koskee yliopiston opintomaksua opinnoissa, joihin voi ilmoittautua 15.6. - 31.12.2020. Lisätietoja Ilmoittautuminen opintoihin -sivulta.

 

Luotu 04.10.2020 | Muokattu 06.10.2020