Markku Ollikainen: ”Kipsikäsittelyllä voidaan hillitä Saaristomeren ravinnekuormaa”

11.03.2019

Maataloudesta aiheutuvia ja Saaristomerta kuormittavia fosforipäästöjä voitaisiin torjua tehokkaasti kipsikäsittelyn avulla, totesi Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Turun yliopistolla 11.3.2019 järjestetyssä Saaristomeri-seminaarissa. 

Ympäristöministeriö on varannut 45 miljoonaa euroa Itämeren tilanteen kohentamiseen seuraavalle kolmelle vuodelle. Summasta lähes puolet, eli noin 20 miljoonaa, käytetään Saaristomeren valuma-alueella fosforin poistoon. Noin 12 miljoonaa ohjataan kipsin levittämiseen varsinaissuomalaisten jokien varrella sijaitseville pelloille.

– Tällä summalla saadaan vähennettyä fosforin määrää Saaristomerellä noin 40 tonnia. Saaristomeren tulisi olla vesiensuojelussa ensimmäinen prioriteetti. On tärkeää löytää ratkaisu, joka sallii maatalouden ylläpitämisen, mutta auttaa Saaristomeren suojelussa, Markku Ollikainen toteaa.

Maatalouden fosforipäästöt ovat suurin Saaristomeren rehevöitymiseen vaikuttava tekijä. Ollikaisen vetämässä Save-hankkeessa todettiin, että kipsikäsittelyn aikaansaamat tulokset ovat erinomaisia. Tutkimukset osoittivat, että käsittely vähentää partikkelifosforin määrää ja eroosiota 50 prosentilla. Myös liukoisen fosforin määrä vähenee käsittelyn myötä.

– Kipsikäsittely on investointi, jonka vaikutukset kestävät ainakin viisi vuotta. Ehdotuksemme on, että valtio järjestäisi käsittelystä tarjouskilpailun ja kanavoisi rahan suoraan käsittelyn toteuttajille, jolloin viljelijöiden ei tarvitsisi puuttua kustannuksiin, Ollikainen sanoo.

Ollikaisen mukaan kipsikäsittelyn hyödyistä on tärkeää viestiä Varsinais-Suomen maanviljelijöille.

– Meidän kokemuksemme mukaan viljelijät suhtautuvat kipsikäsittelyyn myönteisesti. Tutkimuksemme osoitti, että kipsikäsittely vaikuttaa maaperään myös niin, että sen muokkaaminen on käsittelyn jälkeen helpompaa. Emme löytäneet kipsikäsittelystä mitään negatiivisia vaikutuksia viljelijöille, Ollikainen toteaa.

Turun yliopisto järjesti Saaristomeri-seminaarin maanantaina 11.3. neljättä kertaa. Tilaisuudessa puhuivat Ollikaisen lisäksi ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jan Ekebom, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen johtava asiantuntija Janne Suomela, luontokuvaaja Jaakko Ruola sekä Veijonen Consulting Oy:n toimitusjohtaja Kari Veijonen.

”En tiedä, löytyykö maailmasta mitään muuta keinoa maatalouden fosforipäästöjen torjumiseen, mutta kipsikäsittely on sellainen keino,” totesi Markku Ollikainen ennen Saaristomeri-seminaaria järjestetyssä mediatilaisuudessa.

JV

Luotu 11.03.2019 | Muokattu 11.03.2019