Marras-joulukuussa alkavia opintoja avoimessa yliopistossa

25.10.2020

Marras-joulukuussa on alkamassa useiden eri tieteenalojen verkkokursseja. Uusimpana lisäyksenä opintotarjonnassa on Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin opintoihin sisältyvä Verkkokauppa 6 op -kurssi.

Verkkokauppa 6 op on sisällöltään tällä laajudella ensimmäistä kertaa koko Suomessa tarjottava kurssi. Se järjestetään poikkeusluvalla lähiopetuksena 7. - 11.12.2020 klo 9 - 15 Turun kauppakorkeakoululla. Asiantuntijaluennoitsijana toimii Leevi Parsama ja vierailijat verkkokaupan eri osa-alueilta (kauppa, rahoitus, logistiikka, teknologia). Huom. kurssille otetaan 5 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 3.11. klo 10:00. Opintomaksu 90 euroa. Katso tarkemmat tiedot Verkkokauppa-kurssin opetusohjelmasta.

Muiden tieteenalojen opintotarjontaa:

 • Tekoäly terveystiedon tukena 1 op -kurssi. Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen sisältyvä opintojakso, verkko-opinnot 5.11.-10.12.2020. Ilmoittautuminen päättyy 28.10.
 • Asklepios: Ympäristö ja terveys 3 op -verkkokurssi, alkaa marraskuussa. Ilmoittautuminen päättyy 4.11.

 • Ympäristötiede: Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, verkko-opinnot 23.11.2020 - 31.1.2021. Ilmoittautuminen päättyy 22.11.
 • Maantiede: Klimatologia 3 op, verkko-opinnot 30.11.2020 - 5.1.2021. Ilmoittautuminen päättyy 29.11.
 • Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 op, itsenäiset verkko-opinnot 1.10.2020 - 31.5.2021. Ilmoittautuminen päättyy 24.11.
 • Kasvatustieteen perusopinnot: Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op -verkko-opinnot 14.12.2020 - 13.1.2021. Ilmoittautuminen päättyy 24.11.

 • Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op, itsenäiset verkko-opinnot. Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman OKL). Ilmoittautuminen päättyy 31.10.

 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä MOOC ja Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet MOOC. Kursseista voi tehdä 2 opintopisteen laajuiset opintosuoritukset avoimessa yliopistossa. lmoittautuminen päättyy 15.12.

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op, itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ilmoittautumiselle oikeustieteellisille opintojaksoille.

 • Oikeustieteelliset opinnot: aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja: Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op -jakson luennot 12.11. alkaen, Työoikeuden 7 op  -jakson luennot 21.11 alkaen.

 • Voit vielä tulla mukaan jo aiemmin alkaneisiin opintokokonaisuuksiin, muun muassa psykologian perusopintoihin, erityispedagogiikan perus- tai aineopintoihin sekä kasvatustieteen aineopintoihin voi ilmoittautua 31.10. saakka.
 • Psykologian aineopintoihin voi ilmoittautua 15.11. saakka.

Tarkista tiedot opintojen toteutustavasta ja aikatauluista opetusohjelmista!

Työttömillä työnhakijoille tarjotaan mahdollisuutta opiskella maksutta. Maksuttomuus koskee yliopiston opintomaksua opinnoissa, joihin voi ilmoittautua 15.6. - 31.12.2020. Lisätietoja Ilmoittautuminen opintoihin -sivulta.

Luotu 25.10.2020 | Muokattu 29.10.2020