Monitieteinen ennakoinnin kehitysohjelma rakenteilla

14.06.2021

kupla

Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja CCR:n disruptiolaboratorio ovat yhdessä keväällä 2021 aloittaneet uuden palvelukokonaisuuden rakentamisen. Tarkoituksena on luoda uutta ymmärrystä ja tietoa yhdistämällä tulevaisuusnäkökulma monitieteiseen osaamiseen sekä kehittää ennakoinnin toimintamalleja elinkeinoelämälle ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Kehitysohjelma on saanut sekä yliopiston strategista rahoitusta että Varsinais-Suomen liiton kehitysrahoitusta. Molemmat rahoitukset ulottuvat vuoden 2022 loppuun asti.

FDR-ennakointipalvelun tarkoitus on tukea yhteistyötä yliopiston sisällä sekä erityisesti ulkoisten sidosryhmien kanssa. Palveluihin tulee kuulumaan tutkimus- ja kehityspalveluita, menetelmiä ja työkaluja, valmennusta sekä apua ennakointiprosessien toteutuksessa ja jalkautuksessa. Pyrkimyksenä on yhdistää olemassa olevaa monitieteistä osaamista kaikista yliopiston tiedekunnista ja erillislaitoksista uudeksi tutkimus- ja palvelukokonaisuudeksi.

Palvelun rakentaminen sai alkunsa, kun yritysyhteistyöstä vastaavat tutkijat havaitsivat yrityskentässä kasvavaa tarvetta kehittää ennakoinnin menetelmiä ja osaamista. Erityisesti koronapandemia on korostanut tätä tarvetta.

 - Systemaattinen ennakointi on keskeisessä roolissa organisaation resilienssien kehittämistä. Eli kykyä havaita potentiaalisia mahdollisuuksia ja uhkia, sekä kohdata ongelmia ja toipua niistä. Monitieteellisen ennakointipalvelun tarkoituksena onkin juurruttaa ennakointi luontevaksi osaksi organisaatioiden arkea, kertoo Thomas Westerholm Disruptiolaboratoriosta.

Siinä missä yliopiston strategista rahoitusta saanut Foresight Driven Research hanke keskittyy ennakoinnin menetelmien jatkojalostamiseen ja yliopiston osaamisen yhdistämiseen, Varsinais-Suomen liiton rahoitus käytetään ennakointialustan kehittämiseen. Alustan kautta on tarkoituksena tuoda alueen liike-elämän toimijoille ennakointitietoa ja luoda kanavan yhdessä kehittää näkemyksiä ja käsityksiä mahdollisista tulevaisuuksista ja niiden vaikutuksista.

- Näen tässä paljon mahdollisuuksia edistää tutkimusyhteistyötä liike-elämän ja yliopiston välillä, Thomas Westerholm jatkaa. Erityisesti toivon, että pystymme rakentamaan palvelun, joka mahdollistaa pitkäjänteisestä, systemaattista ja vaikuttavaa yhteistyötä.

Lisätietoja:

Luotu 14.06.2021 | Muokattu 16.06.2021