Monitieteiset monikulttuurisuuden opinnot verkko-opintoina avoimessa yliopistossa

11.10.2019

Turun yliopiston monitieteisen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Opinnot tarjoavat tietoa ja taitoja siirtolaisten ja pakolaisten parissa toimiville, esimerkiksi opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, hallinnon ja juridiikan aloilla, monikulttuurisissa työympäristöissä sekä järjestöissä.

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus (25 op) järjestetään verkko-opintoina, jotka alkavat viikolla 43. Opintokokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja, esim. Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, Siirtolaisuus 5 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op. Tarkemmat tiedot löytyvät esittelysivulta.

Luotu 11.10.2019 | Muokattu 11.10.2019