Monivuotinen tutkimusrahoitus kestävien markkinoiden muokkausta tutkivalle ryhmälle

01.12.2021

Vuorineuvos Marcus Wallenbergin säätiö on myöntänyt markkinoinnin professori Aino Halinen-Kailan tutkimusryhmälle 300 000 euron suuruisen apurahan ”Visioning and shaping sustainable business markets” -hankkeen toteuttamiseksi vuosina 2022–2024.

Hankkeeseen kuuluvat professori Halinen-Kailan lisäksi post doc -uralle siirtyvät tutkijat Sini Nordberg-Davies ja Mariia Syväri. Apurahat mahdollistavat myös 1-2 tohtoriopiskelijan työskentelyn projektissa. ​

Hankkeessa tutkitaan, miten yritykset voivat tietoisesti visioida ja muotoilla kestävämpiä markkinoita yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Markkinamuotoilun taustalla oleva systeeminen ajattelu haastaa perinteisen staattisen näkemyksen markkinoista. Hankkeessa tutkittuja toimialoja ovat merenkulku, eläinperäinen elintarviketuotanto ja uusiutuvan energian hankinta, joista jokaisella on tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa niin Suomessa kuin globaalisti.

Hanke on tieteidenvälinen ja tuo kehittyvälle markkinamuotoilun tutkimusalueelle uutta käsitteistöä ja menetelmiä tulevaisuudentutkimuksen kentältä. Tutkimusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisesti arvostettujen, tarkasteltavia toimialoja tuntevien tutkijoiden kanssa. Turun kauppakorkeakoulusta mukana ovat professori Petri Tapio (Tulevaisuuden tutkimuskeskus), professori Jaana Tähtinen (Porin yksikkö) ja kehityspäällikkö Jouni Saarni (Centre for Collaborative Research CCR).

Luotu 01.12.2021 | Muokattu 01.12.2021