Näkemyksiä AM-teknologian käyttöönotosta: Käsikirja julkaistu

14.03.2024

Centre for Collaborative Research CCR on saanut oman osuutensa päätökseen DREAMS-projektissa (Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization).

Projektin keskeisenä lopputuloksena syntyi käsikirja, joka pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja projektin aikana kerättyyn haastatteluaineistoon. Tämä käsikirja on suunniteltu avuksi organisaatioille, jotka harkitsevat AM-teknologian käyttöönottoa, tarjoten kattavan katsauksen varhaisen vaiheen käyttöönottoprosessiin ja olennaisia oivalluksia erityisesti johdolle ja käyttöönoton parissa työskenteleville.

Käsikirjaan pääset tästä.

Käsikirjan ydinviesti korostaa yhteistyön, jatkuvan oppimisen ja strategisen päätöksenteon merkitystä varhaisen vaiheen käyttöönotossa. Siinä painotetaan myös AM-champioiden tunnistamista sekä organisaatiokulttuuria, joka tukee oppimista yrityksen ja erehdyksen kautta.

Käsikirja esittelee kaksi teoreettista AM-teknologian käyttöönoton viitekehystä, sekä syntetisoi kirjallisuudesta ja haastatteluaineistosta muodostuneen varhaisen vaiheen käyttöönoton kehyksen. Todelliset tapausesimerkit havainnollistavat erilaisia AM-teknologian käyttöönoton skenaarioita, alkaen vanhan koneen päivittämistarpeesta prototyyppien valmistukseen ja sisäisiin käynnistyshankkeisiin.

Lisäksi käsikirja tarjoaa käytännön neuvoja ja parhaita käytäntöjä, jotka on kerätty AM-palveluntarjoajilta, AM-teknologiaa käyttöönottavilta yrityksiltä ja tieteellisestä kirjallisuudesta. Kattamalla sekä ylhäältä alaspäin että ruohonjuuritasolta johtoon päin suuntautuvat lähestymistavat, käsikirja varustaa organisaatiot kokonaisvaltaisella ymmärryksellä, jota tarvitaan AM-teknologian onnistuneeseen käyttöönottoon.

Projekti kesti syyskuusta 2021 helmikuuhun 2024, ja sen rahoittivat DREAMS-konsortion jäsenet ja Business Finland.
 

Luotu 14.03.2024 | Muokattu 14.03.2024