Oikeustieteellisen alan valintakoe järjestettiin pääosin onnistuneesti etäyhteyksillä

26.05.2020

Oikeustieteellisen alan ensimmäisen vaiheen valintakoe järjestettiin pääosin onnistuneesti sähköisenä etäkokeena tiistaina 26.5. Valtakunnalliseen etäkokeeseen osallistui kaikkiaan 4 502 hakijaa.

Yhteisvalinnassa ovat mukana oikeustieteellisen alan koulutusta antavat Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot.

Valtakunnallisesti aloituspaikkoja oikeustieteellisen alan koulutukseen on 519. Paikoista yhteensä 207 on jo täytetty todistusarvosanoihin perustuvalla valinnalla. Tänä vuonna hakijoita oikeusteellisen alan koulutukseen oli 6 404.

– Koejärjestelyt ovat osoittautuneet toimiviksi, vaikka joitakin yksittäisiä yhteydenottoja on asian tiimoilta tullut. Uudenlaisista koejärjestelyistä saatuja kokemuksia tullaan arvioimaan yhteisvalintaan osallistuvien yliopistojen kesken myöhemmin, sanoo valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Antti Aine.

Etävalintakoe toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamalla alustalla, jota on käytetty ammattikorkeakoulujen ja tänä keväänä myös yliopistojen yhteisissä valintakokeissa. Hakijat osallistuivat kokeeseen omilla tietokoneillaan ja verkkoyhteyksillään, joiden toimivuudesta he olivat vastuussa. Teknistä tukea oli saatavilla yliopistojen hakijapalveluista ja IT-tuesta.

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään 5. kesäkuuta. Toisen vaiheen koe toteutetaan ensisijaisesti yliopistojen järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Valintakokeen päättymisen jälkeen havainttiin ongelmia haettujen yksilöllisten järjestelyiden osalta. On käynyt ilmi, että noin sadalle hakijalle myönnetyt lisäajat eivät inhimillisten virheiden vuoksi toteutuneet.

Yhteisvalinnan tulokset valmistuvat viimeistään 15.7. 

Lisätietoja: 

Oikeustieteellisen alan valtakunnallisen valintatoimikunnan puheenjohtaja, professori Antti Aine, 050 413 9351, antti.aine@utu.fi

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan koordinaattori Kirsi Kaljunen, 050 505 7670, kirsi.kaljunen@uef.fi

 

Uutista päivitetty 27.5.2020: Muutettu otsikkoon tieto siitä, että valintakoe onnistui pääosin. Lisäksi lisätty tieto lisäaikojen toteutumatta jäämisestä ja linkki tarkempaan tiedotteeseen aiheesta.

Luotu 26.05.2020 | Muokattu 27.05.2020