Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia juhlittiin 9.12.2022 

14.12.2022

Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia juhlittiin Caloniassa perjantaina 9.12.2022. Tilaisuudessa siivitettiin vastavalmistuneiden maisterien matkaa kohti työelämää lukuisin kannustavin puheenvuoroin.

Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia vietettiin Caloniassa perjantaina 9.12.2022. Paikan päällä tutkinnon valmiiksi saattamista juhli 30 oikeustieteen maisteria, yksi Master of International and Comparative Law, yksi oikeustieteen tohtori sekä runsaasti juhlakansaa.

Tiedekunnan dekaani Anne Kumpula avasi tilaisuuden. Hän kiitteli graduissa huomaamaansa rohkeutta ja opiskelijoiden kykyä tarttua monitieteisesti kysymyksiin ja keskustella myös muiden tieteenalojen kanssa. Tätä hän piti ilahduttavana, uutena ilmiönä.

– Toivottavasti prosessi on ollut antoisa ja avannut ymmärryksen kriittisten argumentaatiotaitojen, mutta myös oman osaamisen merkityksestä, Kumpula sanoi.

Kumpula viitoitti tuoreita maistereita kohti työelämää kehottaen harkitsemaan myös tutkijan uraa, johon tiedekunnan lukuisat hankkeet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kiinnittyä. Hän tähdensi, että tieteentekeminen ei ole yksinäistä puurtamista vaan yhteistä pohdintaa.

– Myös akateemisen yhteisön ulkopuolella on loistavia työmahdollisuuksia, Kumpula täydensi.

Dekaani Anne Kumpula puhujapöntössä oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.12.2022

Tiedekunnan dekaani Anne Kumpula toivoi tapaavansa vastavalmistuneet oikeustieteilijät tulevaisuudessa jatkokoulutuksen merkeissä. Kuva: Antti Tarponen / Turun yliopisto.

Alumniyhdistys Senilex ry:n hallituksen jäsen, aiemmin tiedekunnan dekaaninakin toiminut korkeimman oikeuden oikeusneuvos Jussi Tapani toi publiikkiin yhdistyksen onnittelut. Hän totesi, että tutkinto on vaatinut paljon työtä ja opiskelua niin yksin kuin yhdessä, eikä koronapandemia ole lainkaan helpottanut asiaa.

– Sinnikkyys ja työnteko ovat kuitenkin johtaneet siihen, että tänään on aihetta juhlaan, Tapani sanoi.

Tapani pohdiskeli, että tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet erilaisiin työtehtäviin ja niissä kehittymiseen, ja sille Turun yliopistossa suoritettu tutkinto antaa hyvät valmiudet. Urapolku voi olla mutkikas, mutta oppimisen iloon on hyvä suhtautua avoiin mielin.

Senilex ry:n Jussi Tapani puhujapöntössä oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.12.2022

Jussi Tapani kehotti vastavalmistuneita tutustumaan Senilex ry:n toimintaan, sillä se tarjoaa mahdollisuuden pitää yhteyttä kollegoihin myös valmistumisen jälkeen. Kuva: Antti Tarponen / Turun yliopisto.

Ainejärjestö Lex ry:n hallituksen jäsen Noora Lindqvist puhutteli maistereita todeten, että valmistumisen jälkeen jokainen jatkaa oman tiensä raivaamista, eikä yhtä ainoaa oikeaa reittiä ole.

– Edessä on hyppy asiantuntijan rooliin, jossa teihin luotetaan, mutta jossa teidän tulee luottaa myös itseenne. Yhtä ainoaa oikeaa reittiä ei ole, vaan on pysähdyttävä aika ajoin kuuntelemaan itse itseään. Olkaa ylpeitä itsestänne ja siitä matkasta, jonka aikana olette kasvaneet, oppineet ja myös vähän kärsineet, Lindqvist pohdiskeli.

Lex ry:n Noora Lindqvist puhujapöntössä oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.12.2022

Verkostoitukaa ja tutustukaa uusiin ihmisiin ammattikunnan sisältä ja ulkopuolella, kehotti ainejärjestö Lex ry:n puheenjohtaja Noora Lindqvist. Kuva: Minna Nerg / Turun yliopisto.

Vastavalmistuneen maisterin tervehdyksen tilaisuuteen toi OTM Krister Koskela, joka pohti tutkinnon monipuolisuutta. Hän kertoi, että opiskeluaikana häneltä on kysytty monesti, mihin hän erikoistuu.

– Olen vastannut, että tutkinto on yleistutkinto, joka avaa monia ovia työelämään. Tämä on yksi tutkinnon keskeisistä vahvuuksista, Koskela sanoi.

Korona-ajan opiskelun haasteista huolimatta Koskela näki opiskeluajassa paljon positiivisia asioita: massaluennoista on siirrytty interaktiiviseen opiskeluun, kotitentteihin ja ryhmätöihin, soveltavampaan suuntaan. Tutkinto on muuttunut monin tavoin joustavammaksi ja mennyt eteenpäin. Myös opiskelijoiden jaksamiseen kiinnitetään enemmän huomiota.

Musiikkiesitys sellolle, huilulle ja klarinetille oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.12.2022

Publiikissa kuultiin myös musiikkiesityksiä. Selloa soitti Ida Kiiskinen, klarinettia Jonas Lund ja huilua Matias Muhli, kaikki tiedekunnan omia opiskelijoita. Laulusta vastasi Veeti Kainulainen. Kuva: Antti Tarponen / Turun yliopisto.

Koskela pohti, että opiskelijat kokevat nykyisin paineita opiskelusta, työnhausta ja arvosanoista.  Vastapainoksi Turussa saadaan kuitenkin nauttia laadukkaasta opiskelusta ja opiskelijaelämästä. Koskelalla olikin tarjota rohkaisun sanoja vastavalmistuneille opiskelutovereilleen.

– Tärkeintä luottaa itseensä – onhan miellä kaikilla perustana tutkinto, joka antaa taidot tähän kaikkeen. Työelämässä opitaan lisää. Nauttikaa!, Koskela summasi.

Juhlakansaa oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.12.2022

Juhlakansaa oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.12.2022. Kuva: Minna Nerg / Turun yliopisto.

Luotu 14.12.2022 | Muokattu 16.06.2023