Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia vietettiin 9.6.2023

16.06.2023

Oikeustieteellisen tiedekunnan publiikkia ja vastavalmistuneita oikeustieteen maistereita juhlistettiin Caloniassa 9.6.2023.

Publiikki, juhlatilaisuus vastavalmistuneille maistereille, pidettiin Caloniassa 9.6.2023. Sali oli lähes viimeistä paikkaa täynnä tuoreita maistereita ja tilaisuutta seuraamaan tullutta yleisöä.

– Valmistumisen hetkeen liittyy useita tuntemuksia: iloa siitä, että tavoite on saavutettu, hämmennystä siitä, mitä uusi tuokaan, sekä tietysti valmistumiseen liittyviä pohdintoja siitä, riittääkö osaaminen ja löytyykö sitä ja toiveita vastaavaa työtä, totesi dekaani Anne Kumpula avaussanoissaan.

Kumpula loi uskoa vastavalmistuneisiin oikeustieteen maistereihin ja totesi, että tiedekunnasta siirtyy työelämään osaavia, työhönsä paneutuneita ja asiantuntijuutensa kehittämiseen sitoutuvia juristeja.

Dekaani Anne Kumpula oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.6.2023

Oikeustieteilijöillä ole koskaan aiemmin ollut niin loistavat työmarkkinat kuin nykyisin, totesi dekaani Anne Kumpula puheessaan.

Nyt valmistuvat maisterit ovat opiskelleet myllerrysten aikana. Kumpula kuitenkin totesi, että oikeustieteellinen tutkimus ja opetus ovat vuosisatojen kuluessa kokeneet monet syvällekäyvät myllerrykset.

– Oikeudellinen sääntely on useilla oikeuden osa-alueilla läpikäymässä hyvin syvällekäyviä muutoksia, eikä vähiten teknologisten mullistusten takia. Tekoälyn käyttöönotto jättää juristeille erityisesti kiperien oikeudellisten ongelmien tunnistamisen ja ratkaisun. Tämä korostaa perinteisten juristitaitojen merkitystä, kykyä ottaa haltuun uudet teemat, pohdiskeli Kumpula.

Niina Palaja oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.6.2023

Turusta valmistuneet oikeustieteen maisterit ovat tilannetajuisia, esiintymistaitoisia ja työtä pelkäämättömiä, totesi Senilex ry:n Niina Palaja.

Alumnijärjestö Senilex ry:n tervehdyksen publiikkiin toi Niina Palaja. Hän totesi, että valmistumisen hetki yhden aikakauden päätös ja ylivertainen hetki, mutta oppiminen ei siihen pääty, vaan vasta nyt alkaa oman urapolun rakentaminen.

– Kun etenette urallanne, koettakaa keskittyä muuhunkin kuin paineisiin. Miettikää mitä voisitte antaa työnantajallenne. Miettikää mitä varten tulitte aikanaan opiskelemaan tänne tiedekuntaan ja yrittäkää kehittyä sitä kohti, kannusti Palaja.

Kaapo Havuluoto oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.6.2023

Muistakaa työelämään astuessa olla armollisia itsellenne, kannusti Lex ry:n Kaapo Havuluoto.

Kaapo Havuluoto ainejärjestö Lex ry:n hallituksesta korosti tervehdyksessään opiskeluaikana kertyneitä sosiaalisia verkostoja:

– Ystävyyssuhteiden syventyminen on vähintäänkin yhtä oleellinen osa juristiksi valmistumisessa kuin laadukkaan CV:n laatiminen. Kiireinen työelämä on juristeille tuttua, mutta opiskelun aikana merkityksellisistä ihmisistä ja asioista ei kannata luopua. Noiden ihmisten oppien ja kokemusten varassa olette läpäisseet vaikean tutkinnon, jota voitte tässä vaiheessa katsoa taaksepäin helppona, pohti Havuluoto.

Musiikkiesitys oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.6.2023

Publiikissa kuultiin myös musiikkiesityksiä.

Vastavalmistuneen maisterin puheen piti Stina Hedman, joka myös korosti opintojen aikana syntyneiden ihmissuhteiden merkitystä.

– Oheistoiminta on ollut lähes yhtä tärkeää kuin itse opinnot. Ihmissuhteet ovat asia joka näistä vuosista jää käteen – sen todistuksen lisäksi, Hedman totesi.

Stina Hedman ​​oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 9.6.2023

Stina Hedman kertoi, että opiskelutovereiden joukosta löytyy jos minkälaista uratarinaa, ja uraa on mahdollista luoda hyvin laaja-alaisesti.

Hedman pohti, että riittämättömyyden ja osaamattomuuden tunteet ovat opintojen päätyttyä yleisiä: Mitä jos en osaa tai tiedä? Mitä jos teen virheen? Erityisesti uran alussa voi tuntua, että juristilta vaaditaan kaikkea mahdollista, ja erityisesti virheettömyyttä. Hedman kuitenkin korosti, että virheet ovat erinomainen tapa oppia.

– Ei pidä paikkaansa, että tulisi hetki, jolloin kaikki on selvää. Toisaalta tämä on myös alan parhaita puolia. Uteliaina ihmisinä todennäköisesti kyllästyisimme, jos koskaan ei tulisi eteen haasteita, pohti Hedman.

– Teillä on oikeus ottaa aikaa kasvulle ja oppimiselle, joten olkaa rohkeita älkääkä ikinä lopettako yrittämistä, päätti Hedman puheensa.

Vastavalmistuneita maistereita yhteiskuvassa oikeustieteellisen tiedekunnan publiikissa 10.6.2022.

Vastavalmistuneet oikeustieteen maisterit yhteiskuvassa. Kuvat: Minna Nerg / Turun yliopisto.

Luotu 16.06.2023 | Muokattu 16.06.2023