Pandemia-aika toi sekä haasteita että uusia menetelmiä etäopetukseen

04.03.2022

Kansainvälisessä työpajassa keskusteltiin etäopetuksen haasteista ja niiden ratkaisuista. Tilaisuuteen osallistui yli 50 opettajaa ja etäopetuksen asiantuntijaa.

Tilaisuuden avasi Turun yliopiston koulutuksesta vastaava apulaisrehtori Piia Björn. Arviointiasiantuntija Kati Isoaho Karvista (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) esitteli pandemian vaikutuksia opetusjärjestelyihin, muun muassa suoritettujen tutkintojen määrään.

Kehittämispäällikkö Satu Hakanurmi kertoi kokemuksista Turun yliopistossa: miten opetusmenetelmät ovat muuttuneet, sekä miten erilaisia etäratkaisuja voidaan tulevaisuudessakin käyttää.  Hankkeen koordinaattori Olga Dębicka Gdanskin yliopistosta kertoi hankkeen tavoitteista ja työkaluista, joita opettajat voivat hyödyntää. 

Riitta Pöntynen MKK:lta esitteli InCompEdu-hankkeen alustavia tuloksia, joiden pohjalta keskusteltiin iltapäivän työryhmissä. Tulokset perustuvat MKK:n koordinoimaan laajaan kyselyyn yliopisto-opettajille, joka toteutettiin vuonna 2021 hankkeeseen osallistuvissa maissa. Opettajia on myös haasteltu. Kaikissa maissa haasteellisimpana koettiin opiskelijoiden osallistaminen verkko-opetukseen. Erityisesti etäopetukseen siirtyminen vuoden 2020 maaliskuussa aiheutti lisää työtä ja kokopäiväinen työskentely verkossa on väsyttävää. Vastaajat raportoivat runsaasti hyviä käytäntöjä etäopetukseen liittyen. Tulosten pohjalta julkaistaan kevään aikana raportit etäopetuksen haasteista ja hyvistä käytännöistä.

Työpajan järjesti MKK ja puheenjohtajana toimi yksikön johtaja Timo Halttunen Brahea-keskuksen ARD:sta.

Tilaisuuden raportti ja esitykset pdf-muodossa

Report of InCompEdu IO1 Multiplier Event - Challenges and best practices in remote and hybrid academic teaching

Views to the progress of higher education studies in Finland in the pandemic times. Kati Isoaho, arviointiasiantuntija, KARVI

Emergency online teaching or pedagogical success stories? Satu Hakanurmi, kehittämispäällikkö, Turun yliopisto

Innovative Competence in Online Higher Education – idea and goals of the project. Olga Dębicka, Gdanskin yliopisto, InCompEdu project

Challenges and best practices in online teaching. Preliminary results of InCompEdu survey. Riitta Pöntynen, Turun yliopisto, Brahea-keskus, MKK

Lisätietoja

InCompEdu on Erasmus+ rahoitteinen hanke, joka toteutetaan 1.4.2021 – 31.3.2023.

InCompEdu-Erasmus

 

Luotu 04.03.2022 | Muokattu 25.04.2022