ECOPRODIGI satama

Porkkanaa vai keppiä? ECOPRODIGI-politiikkaseminaari keskittyi puhtaan merenkulun edistämisen toimenpiteisiin

05.06.2019

ECOPRODIGI-politiikkaseminaari toi yhteen Itämeren alueen yksityisen ja julkisen sektorin meritetollisuuden toimijoita ja päätöksentekijöitä.

Toimiiko keppi vai porkkana paremmin puhtaan merenkulun teknologioiden käyttönotossa? Ovatko palkitseminen ja kannustimet tehokkaampia keinoja vauhdittaa muutosta kuin rangaistukset ja sanktiot? Tarvitaanko yhdenmukaisuuteen aina sääntelyä? Miten määritetään, mitä mittareita tulee käyttää?

Muun muassa näihin kysymyksiin paneuduttiin ECOPRODIGI-politiikkaseminaarissa, joka kokosi Turun Forum Marinumiin yli 50 osallistujaa yritystoimijoista ministeriöiden edustajiin toukokuun 21. päivänä. Seminaarin tavoitteena oli lisätä keskustelua meriteollisuuden yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä ja nostaa tuoreita teollisuuslähtöisiä näkemyksiä päätöksentekijöille. Dialogin kautta seminaari palveli ECOPRODIGI-hankkeen yhtä päätavoitetta: julkisen tuen roolin vahvistamista meriteollisuuden digitalisoitumisessa.

Keynote-puheenvuoroissa julkishallinnon ja yritysmaailman näkemyksiä

"Carrots or sticks – what measures are needed to foster the implementation of clean shipping technologies?" -politiikkaseminaarin ensimmäisen keynote-puheen piti Liikenne- ja viestintäministeriön ilmasto- ja ympäritstöyksikön erityisasiantuntija Eero Hokkanen. Hokkanen käsitteli puheessaan Suomen poliittisia linjauksia kestävän merenkulun ja merten suojelun näkökulmasta.

ECOPRODIGI Policy seminar

Toinen keynote-puhuja, Cargotecin kehittyvän digitaalisen liiketoiminnan johtaja Tero Hottinen, toi puheessaan esiin digitalisaation merkityksen meriteollisuuden liiketoiminnan kehityksen mahdollistajana. Hottisen mukaan digitalisaatio mahdollistaa muun muassa logististen toimintojen tehokkuuden lisäämistä satamissa ja merellä.

Kuka ohjaa muutosta?

Politiikkaseminaarin paneelikeskustelussa pohdittiin yksityisen ja julkisen sektorin välistä vastuunjakoa puhtaan merenkulun edistämisessä. Panelisteina keskusteluun osallistuivat Anssi Lappalainen (R&D Project Manager, Ship Intelligence, Kongsberg Maritime Finland Oy), Ari Viitanen (hallituksen puheenjohtaja, Carinafour), Johanna Salokannel (Project Manager, Sea Traffic Management Validation), Johannes Hyrynen (Digital Engineering -tutkimusalueen johtaja, VTT ) sekä Vilja Klemola (Erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö).

ECOPRODIGI:n, kunnianhimoisen meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on lisätä meriteollisuuden ekotehokkuutta Itämeren alueella digitalisaation avulla. Mukana on yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää eri puolilta Itämeren aluetta. Pan-Eurooppa Institutti koordinoi tätä yli 4 miljoonan euron kansainvälistä meriteollisuuden digitalisaatiohanketta.

IBSR_EU

Luotu 05.06.2019 | Muokattu 10.07.2019