Professori Timo Närhin muotokuva paljastettiin juhlatilaisuudessa

17.08.2022

Professori Timo Närhin muotokuva paljastettiin torstaina 11.8.2022 hammaslääketieteen laitoksen Dentalia-rakennuksessa. Teos sijoitetaan Dentalian Arje Scheinin -saliin.

Professori Timo Närhin muotokuva paljastettiin Dentaliassa juhlatilaisuudessa, johon osallistui Närhin kollegoita ja läheisiä sekä yliopiston johdon edustajia.

Tilaisuuden avajaissanat lausui hammaslääketieteen laitoksen johtaja, professori Pekka Vallittu. Professori Närhi piti juhlayleisölle puheen, jota seurasi muotokuvan paljastus.

Timo Närhi ja kuvataiteilija Svetlana Ruoho.
Professori Timo Närhin muotokuvan on maalannut kuvataiteilija Svetlana Ruoho.

Timo Närhi työskentelee Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella professorina ja toimii yliopistossa hammasprotetiikan ja purentafysiologian oppiaineen esihenkilönä.

Närhi valmistui hammaslääketieteen lisensiaatiksi 1986 Turun yliopistosta. Hän väitteli tohtoriksi 1994 ja valmistui hammasprotetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäriksi 1996 Helsingin yliopistosta.

Tutkimuksessaan Timo Närhi on keskittynyt erityisesti hammasimplantteihin liittyvään materiaalitutkimukseen ja gerodontologiaan. Hän on julkaissut yli 140 tieteellistä artikkelia ja ohjannut lukuisia väitöskirjoja.

Professori Närhi on toiminut luottamushenkilönä useissa hammaslääketieteen alan kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, muun muassa International Association for Dental Research (IADR) -järjestön implantologian jaoksen ja Euroopan hammasprotetiikan yhdistyksen presidenttinä sekä Suomen hammaslääkäriseura Apollonian puheenjohtajana vuosina 2016-2018.

Luotu 17.08.2022 | Muokattu 17.08.2022