Rakennusalan työnjohdolle tukea digitaalisessa transformaatiossa

26.08.2020

Turun kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research (CCR) –yksikkö aloittaa 1.10.2020 kaksivuotisen kehityshankkeen, jossa kehitetään rakennusalan työnjohtajille työvälineitä johtamisen tueksi. Rakennusalalla digitalisaatio on edennyt verrattain hitaasti, mutta viime vuosina digitaaliset ratkaisut on vahvasti yleistyneet. Tänä päivänä digitaalisilla, mobiilisti käytettävillä järjestelmillä on jo monessa yrityksessä vaikutusta työntekoon ja niiden käyttö on osa työntekijöiden arkea. Järjestelmien käytön myötä ihmisten välinen kontakti voi jäädä entistä vähäisemmäksi ja työntekijöiden työmotivaation seuraaminen ja siitä huolehtiminen on työnjohdolle haaste. Myös järjestelmien käytön edellyttämä osaaminen voi olla kynnyskysymys. Tässä kehityshankkeessa pureudutaan työmotivaation parantamiseen työntekijöiden osallistamisen keinoin kun mobiiliratkaisut ovat osa työnteon arkea.

Kehitystyöhön on sitoutunut mukaan tähän mennessä kuusi varsinaissuomalaista rakennusalalla toimivaa pk-yritystä ja toteutuksen aikana mukaan otetaan vielä noin neljä yritystä lisää. Hanke tuottaa työjohtajille sähköisen työkalupakin, joka julkaistaan verkkoon avoimesti saataville.

Hankkeelle on myönnetty kahden vuoden rahoitus Euroopan Unionin alaisesta Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen toteutuksesta vastaavat tutkimuspäällikkö Taina Eriksson ja kehityspäällikkö Eeli Saarinen.

Luotu 26.08.2020 | Muokattu 26.08.2020