Asiasana: rakennusala

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Digitaalisten työvälineiden käyttökoulutuksella motivaatiota ja työhyvinvointia rakennusalan työntekijöille

04.02.2022

Turun Yliopiston CCR-tutkimusyksikössä tutkitaan rakennusalan digitalisoitumista ja tämän vaikutuksia työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin. Käynnissä olevat MOPO- ja MOTEVA-hankkeet selvittävät rakennusalan digitalisoitumiseen liittyviä haasteita. Haasteita ratkotaan yrityksissä tehtävillä pilotoinneilla.

Turun kauppakorkeakoulu tutkimaan työmotivaatiota ja johtamista rakennusalalla

13.11.2020

Projektien etenemisen seuranta ja työn johtaminen rakennusalalla ovat digitalisoitumassa. Työnjohdolla on yhä yleisemmin käytössä mobiilisovelluksia, joihin havainnot esimerkiksi työn etenemisestä, laatupoikkeamista ja työturvallisuudesta kirjataan. Uuden teknologian käyttö muuttaa työnjohtamista ja mitä todennäköisimmin myös työtekijöiden kokemusta omasta työstään ja siitä miten työn etenemistä seurataan.