Turun kauppakorkeakoulu tutkimaan työmotivaatiota ja johtamista rakennusalalla

13.11.2020

Projektien etenemisen seuranta ja työn johtaminen rakennusalalla ovat digitalisoitumassa. Työnjohdolla on yhä yleisemmin käytössä mobiilisovelluksia, joihin havainnot esimerkiksi työn etenemisestä, laatupoikkeamista ja työturvallisuudesta kirjataan. Uuden teknologian käyttö muuttaa työnjohtamista ja mitä todennäköisimmin myös työtekijöiden kokemusta omasta työstään ja siitä miten työn etenemistä seurataan.

Työsuojelurahasto on myöntänyt Turun kauppakorkeakoululle kaksivuotisen rahoituksen rakennusalan digitalisoituvan työnjohtamisen ja suorittavaa työtä tekevän henkilöstön työmotivaation tutkimiseen. Tutkimushanke alkaa 1.4.2021 ja se toteutetaan rinnakkain EU:n Rakennerahaston rahoittaman Moteva –kehityshankkeen kanssa.

Tutkimus keskittyy työntekijöiden motivaatioperustan tarkasteluun ja siihen miten työnjohdon keinoin voidaan vaikuttaa työmotivaatioon positiivisesti. Tutkimus tarkastelee myös järjestelmien käytön ja työmotivaation yhteyksiä ja käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tutkimus tuottaa tietoa työhyvinvoinnin tukemiseen ja sen toteuttavat johtamisen laitoksen sekä Centre for collaborative research (CCR) -yksikön tutkijat.
 
Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Taina Eriksson
Kehityspäällikkö Eeli Saarinen

Luotu 13.11.2020 | Muokattu 13.11.2020