Asiasana: digiraksa

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Keskustelutilaisuus: Digitalisaation näkymät rakentamisessa -13.1.2023

09.01.2023

Tervetuloa keskustelemaan digitalisaatiosta rakennusalalla. Centre for Collaborative Research CCR on juuri julkaissut tutkimustietoon pohjautuvan CCR Insights -raportin digitalisaation näkymistä rakennusalalla erityisesti työmaalla tapahtuvaan toimintaan keskittyen. Raportti valottaa työmailla havaittuja digitalisaation hidasteita ja tarjoaa analyysin rakentamisen työnjohdon kohtaamasta todellisuudesta, jossa digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön.

Uudessa projektissa kehitetään digitaalista osaamista rakennusalalla

09.05.2022

Toukokuun 2022 alussa alkaneessa kehityshankkeessa keskitytään digitaaliseen osaamiseen rakennusalalla. DORA (Digitaalinen osaaminen rakennusalalla) hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakennusalan pk-yritysten ja ennen muuta niiden työntekijöiden digitaitoja. Sekä työmotivaatio että työntekijän asema alati muuttuvilla työmarkkinoilla kohenevat, kun työntekijöillä on riittävät taidot hyödyntää digitaalisia välineitä työssään.

Digitaalisten työvälineiden käyttökoulutuksella motivaatiota ja työhyvinvointia rakennusalan työntekijöille

04.02.2022

Turun Yliopiston CCR-tutkimusyksikössä tutkitaan rakennusalan digitalisoitumista ja tämän vaikutuksia työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin. Käynnissä olevat MOPO- ja MOTEVA-hankkeet selvittävät rakennusalan digitalisoitumiseen liittyviä haasteita. Haasteita ratkotaan yrityksissä tehtävillä pilotoinneilla.