Raumalla opettajiksi opiskelleet namibialaiset viimeistelevät opintonsa Namibiassa – kandiksi valmistuminen koittaa ensi syksynä

10.12.2018

Rauman opettajankoulutuslaitoksella opettajiksi opiskelevat 24 namibialaista palaavat joulukuun alussa kotimaahansa viimeistelemään koulutuksensa Namibiassa. Ennen tutkinnon valmiiksi suorittamista opiskelijoilla on edessä kolmen kuukauden harjoittelujakso omassa kotimaassaan. Myös koulutuksen viimeistelystä vastaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman opettajankoulutuslaitos.

Rauman opettajankoulutuslaitoksella kuluneet kaksi vuotta opettajaopintoja suorittaneen Adelaide Hartungin mukaan suomalainen ja namibialainen opetussuunnitelma ovat hyvin samankaltaiset, mutta opetustyön käytännön toteutustavoissa on eroja.

– Suomessa opetusjärjestelmä on todella oppilaskeskeinen verrattuna meidän opettajakeskeiseen järjestelmäämme. Suurimman vaikutuksen meihin onkin täällä opinnoissamme tehnyt se ajatus, että jokaisessa päätöksessä jonka opettajana teemme, huomion tulisi aina keskittyä oppilaisiin, Hartung sanoo. 

Tärkeänä piirteenä suomalaisessa järjestelmässä Hartung pitää myös sitä, ettei opetussuunnitelmaa laadita kokonaan ylhäältä päin hallitus- tai ministeriötasolla, vaan opettajien ja muiden opetuskentällä työskentelevien ammattilaisten, joilla on ensikäden kokemusta opetusjärjestelmän käytännöstä, tulee saada vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöihin. 

Adelaide Hartung Rauma koulutusvienti 2018

Kulunut aika Suomessa vietettyjen opintojen parissa on tarjonnut Hartungille myös henkilökohtaista motivaatiota tulevaan työhön.

– Totta puhuen en aiemmin erityisesti halunnut opettajaksi, sillä ammattia ei ole Namibiassa pidetty kovin arvostettuna. Suomessa saamani kokemuksen myötä olen kuitenkin ymmärtänyt, että meidän tulee investoida nuoriimme, ja että voin itse olla osa sitä yhteisöä, joka voi tehdä sen mahdolliseksi. Kaiken kokemani ja oppimani perusteella tavoitteenani on nyt painottaa enemmän taide- ja taitoaineita, sillä jokaisesta lapsesta ei välttämättä tule seuraavaa matemaatikkoa, mutta jostakusta voikin tulla seuraava Picasso tai Beethoven. 

Namibialaiset opiskelijat Rauma koulutusvienti 2018

Kuvaaja/Tekijä

Asko Tanhuanpää

Räätälöidyn tutkinto-ohjelman toteuttaminen Suomessa merkittävä avaus suomalaisen koulutuksen ja osaamisen viennin kentällä

Reilu kaksi vuotta sitten Namibian valtio osti kandidaattitasoinen opettajankoulutuksen ryhmälle namibialaisia oppilaita. Päätös oli uusi avaus suomalaiselle koulutusviennille, jossa tarjottiin nyt kokonaisen tutkinnon ostamista niin, että opetus tapahtuu pääosin Suomessa.

Ohjelman johtaja Päivi Granön mukaan namibialaisten koulutuksessa on noudatettu suomalaista opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa, joskin sitä on hieman räätälöity ostajan toiveiden mukaisesti. 

– Koska opiskelijat viettivät Suomessa vain kaksi vuotta, opetus järjestettiin hyvin tiiviiksi, myös kesäkuukausia hyödyntäen. Opiskelijat omaksuivat nopeasti suomalaisen koulukulttuurin ja uudet opetusmenetelmät. He suorittivat opetusharjoittelut Normaalikoulussa, raumalaisissa esikouluissa ja kouluissa, Granö Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta kertoo.

Granö kiittelee opiskelijoiden edenneen opinnoissaan hyvin. Opiskelijat ovat opiskelleet Raumalla kaksi vuotta ja nyt he palaavat kotimaahansa viimeistelemään kandidaatin tutkintoaan. 

– Tulevat opettajat suorittavat viimeisen opetusharjoittelujakson Namibiassa paikallisissa kouluissa. Kaikille opiskelijoille on jo järjestynyt harjoittelujakso Windhoekissa yhteistyössä paikallisen opetusministeriön ja pääkaupungin koulutoimen johtajan kanssa. Rauman normaalikoulun lehtori osallistuu harjoittelun ohjaukseen Windhoekissa, Granö kertoo jatkosuunnitelmista.

Kaiken kaikkiaan kokemus on ollut Granön mukaan opetushenkilöstölle ja Rauman kampuksen väelle erittäin kiinnostava ja myönteinen. 

– Opetuksen sisältöjen välittäminen toisella kielellä ja yli kulttuuristen erojen on toki vaatinut opetushenkilöstöltä paljon panostusta, mutta työ on samalla ollut todella antoisaa ja opettavaista. Tämän tutkinto-ohjelman toteuttaminen on tarjonnut meille ainutlaatuisen kokemuksen, jota arvioimalla pystymme kehittämään koulutusvientitoimintaa myös jatkossa, Granö kertoo.

 

Valokuvat: Asko Tanhuanpää
 

Luotu 10.12.2018 | Muokattu 13.05.2019