Paarakennus syksylla hires 1

Sakari Alhopuron säätiöltä apurahoja lääketieteen ja luonnontieteiden tutkijoille

21.05.2021

Sakari Alhopuron säätiö rahoittaa 19 tutkijan työtä kaikkiaan 750 617 eurolla. Turun yliopistoon ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan rahoitusta myönnettiin 13 tutkijalle. Rahoitusta myönnettiin muun muassa hankkeille, joissa tutkitaan ympäristömuutosten vaikutuksia Lapin subarktisiin ja Itämeren murtovesien eliöyhteisöihin.

Sakari Alhopuron säätiö sai määräaikaan mennessä 176 apurahahakemusta. Myönteisen päätöksen sai 19 hakijaa, joiden kesken 750 617 euron suuruinen summa jaetaan. 

– Ansiokkaita hakemuksia tuli tänäkin vuonna paljon, eikä päätösten tekeminen ollut helppoa. Haluamme kannustaa lahjakkaita nuoria jatkamaan tutkijan uralla myöntämällä rahoitusta nimenomaan väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön, säätiön hallituksen puheenjohtaja Sakari Alhopuro sanoo.

Turun yliopistoon ja Tyksiin rahoitusta myönnettiin 13 tutkijalle yhteensä yli 550 000 eurolla.

Kahdessa rahoitusta saaneessa hankkeessa tutkitaan ympäristömuutosten vaikutuksia Lapin subarktisiin ja Itämeren murtovesien eliöyhteisöihin. Tutkimukset toteutetaan Turun yliopiston kenttäasemilla, jotka sijaitsevat Suomen ääripäissä – Saaristomerellä Seilissä ja Lapissa Kevolla.

Turun yliopiston ja Tyksin rahoitetut hankkeet:

 • Ettala Otto, Turun yliopistollinen sairaala, 30 880 €
  Teknetium-leimattu PSMA -kuvantaminen ja uudet biomarkkerit korkean riskin eturauhassyövässä – PROSTAMIP-tutkimus              
 • Fair-Mäkelä Ruth, Turun yliopisto, 30 000 €
  Soluväliaineen säätelemät immuunivasteen mekanismit imusolmukkeessa                
 • Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 43 746 €
  Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys          
 • Gröndahl-Yli-Hannuksela Kirsi, Turun yliopisto, 30 000 €    
  A-streptokokin oireeton kantajuus raskauden aikana ja yhteys synnytys- ja lapsivuodeajan infektioihin
 • Hogle Shane, Turun yliopisto, 60 000 €       
  Critical transitions and ecological resilience in synthetic human gut microbiomes
 • Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 59 956 €
  Ruskean rasvan makrofagit uusina lääkekohteina lihavuuden ja diabeteksen hoitoon
 • Kauko Otto, Turun biotiedekeskus, 60 000 €
  Kemiallisesti epävakaat proteiinimodifikaatiot syöpäsolujen kasvun säätelijänä   
 • Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €    
  Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä    
 • Piitulainen Jaakko, Turun yliopistollinen sairaala, 22 200 €
  Nielurisaleikkausmenetelmien vertailututkimus
 • Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 11 635 €
  Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe                  
 • Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 €          
  Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys        
 • Seltmann Martin, Turun yliopisto, 23 300 €
  Gentle giants or boisterous beasts? Unravelling the links between social landscape, personality, and health in Asian elephants     
 • Sommeria-Klein Guilhem, Turun yliopisto, 60 000 €           
  A unifying probabilistic framework for ecological processes in microbial communities

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustaman säätiön tavoitteena on tukea ja edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria. Säätiön hallitus tekee vuosittain päätökset haettaviksi tulevien apurahojen painopistealueista, joista tiedotetaan säätiön verkkosivuilla.

Luotu 21.05.2021 | Muokattu 21.05.2021