Paarakennus syksylla hires 1

Sakari Alhopuron säätiöltä apurahoja lääketieteen ja luonnontieteiden tutkijoille

25.05.2022

Sakari Alhopuron säätiö rahoittaa 18 tutkijan työtä kaikkiaan lähes 900 000 eurolla. Turun yliopistoon ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan rahoitusta myönnettiin yhdeksälle tutkijalle.

Sakari Alhopuron säätiön apurahoilla rahoitetaan korkeatasoista lääketieteellistä ja luonnontieteellistä tutkimusta. Säätiö haluaa kannustaa lahjakkaita nuoria tutkijan uralle ja tukea tutkimustyön jatkumista myös tohtorin tutkinnon jälkeen. Säätiö korostaa tutkimustoiminnan jatkuvuuden tärkeyttä. 

– Tutkijan työ on pitkäjänteistä, eikä tuloksia synny hetkessä. Lupaavan ja laadukkaan tutkimuksen ei pidä kaatua rahoituksen puutteeseen. Tänä vuonna säätiö myönsi jatkorahoitusta kaikkiaan kuudelle hankkeelle, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja, lääkintöneuvos Sakari Alhopuro

Turun yliopistoon ja Tyksiin rahoitusta myönnettiin yhdeksälle tutkijalle yhteensä yli 500 000 eurolla.

Monet tuettavat hankkeet linkittyvät elintavoissamme ja elinympäristössämme tapahtuneisiin muutoksiin, joiden vaikutukset näkyvät sekä ihmisen että luonnon hyvinvoinnissa.

– Elämme aikaa, jolloin elinympäristössämme tapahtuu tulevaisuutemme kannalta merkittäviä muutoksia. Ilmastonmuutos, luontokato ja antibioottien tehon heikkeneminen ovat esimerkkejä globaaleista ongelmista, joita on pyrittävä hillitsemään kaikin tavoin. Tutkijoilla on tässä työssä tärkeä rooli, Alhopuro painottaa.

Turun yliopiston ja Tyksin rahoitetut hankkeet:

 • Fair-Mäkelä Ruth, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
  Imusolmukkeen soluväliaineen merkitys immuunivasteen säätelijänä
 • Fuchs Benjamin Turun yliopisto, 60 000 €
  Does the world’s most widely used pesticide fuel global pollinator decline?
 • Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 39 486 € (jatkorahoitus)
  Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys
 • Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 45 209 € (jatkorahoitus)
  Alkioperäiset makrofagit ruskean rasvan kehityksessä ja toiminnassa / Embryonic macrophages in brown adipose tissue development and function
 • Lukkarinen Minna, Turun yliopistollinen sairaala, 59 600 €
  FinnBrain Atopy — Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic disorders in the offspring
 • Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
  Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä
 • Pärnänen Katariina, Turun yliopisto, 59 975 €
  Antibiotic resistance in the gut metagenome: risks and contributors in the Finnish adult population (FARe-RisC)
 • Rainio Mia, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
  Metallien vaikutus luonnonvaraisten lintujen mikrobiston toimintaan ja fysiologiaan / Impacts of metal pollution on microbial function and physiology of wild birds
 • Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
  Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustaman säätiön tavoitteena on tukea ja edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria.

Luotu 25.05.2022 | Muokattu 25.05.2022