SELMA-tutkimuskeskuksen seminaarisarjassa pureudutaan terveyden ja sairauden kerronnallisuuteen

24.02.2021

Turun yliopiston yhteydessä toimiva SELMA-tutkimuskeskus järjestää vuonna 2021 kansainvälisen seminaarisarjan, jossa pureudutaan monitieteisesti terveyttä ja sairautta koskevien tarinoiden, muistojen ja kokemusten maailmaan.

Kevään seminaarien ajat: ti 2.3., 13.4., 4.5., 1.6. klo 16–17
Paikka: Zoom. Seminaariin ilmoittautuneille lähetetään linkki.

SELMA Medical Humanities -seminaarisarjassa tarkastellaan tapoja, joilla sairauden ja sairastamisen kokemukset muovautuvat kulttuurien, yksilöiden ja ympäristöjen välisissä monisyisissä vuorovaikutussuhteissa ja voivat omalta osaltaan muovata näitä suhteita. Kevätlukukaudella seminaarisarjan teemana on sairauden kerronnallisuus, johon pureudutaan etäyhteyksin kerran kuukaudessa.

– Tavoitteemme on ymmärtää kuinka sairauden ja sairastamisen kokemukset ja kulttuuriset kertomusmallit yhtäältä vaikuttavat yksilöiden toimijuuteen ja toisaalta voivat kyseenalaistaa sairauden ja terveyden sekä remission ja paranemisen välisiä vastakkainasetteluja, SELMA-keskuksen johtaja, yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja luonnehtii.

SELMA-keskus edistää tarinankerronnan, elämänkerronnan, kokemuksellisuuden ja kulttuurisen muistin monitieteistä tutkimusta ja vuoropuhelua. Seminaarisarja on yksi SELMA-keskuksen ajankohtaisista avauksista.

– Seminaarissa pohdimme erityisesti fenomenologisia ja kerronnallisia lähestymistapoja sairauteen ja terveyteen. Keskustelemme esimerkiksi siitä, millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia kytkeytyy erilaisiin tapoihin tarinallistaa sairastumisen kokemuksia. Toivomme näiden keskustelujen tarjoavan terveyteen ja sairauteen uusia näkökulmia, joilla voi olla merkitystä sekä yksilötasolla että laajemmin kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti, Meretoja sanoo.

Seminaarisarja tuo yhteen eri tieteenalojen tutkijoita Suomen lisäksi muista Pohjoismaista ja Euroopasta. Aihetta pohtivat muun muassa historian, kirjallisuuden, ympäristön, digitaalisen kulttuurin ja filosofian tutkijat ja asiantuntijat, jotka tutkivat esimerkiksi psyykkiseen terveyteen, syöpään, traumoihin, etiikkaan, parantumattomiin sairauksiin, ikääntymiseen, muistisairauksiin sekä kuolemaan liittyviä aiheita.

Seminaarisarja on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Ohjelma

2.3. Deborah Madden (University of Brighton): TBC

13.4. Linda Nesby (The Arctic University of Norway): Anger and celebrities in Scandinavian illness stories

4.5. Laura Piippo (University of Jyväskylä): Poetics of experimental literature and paranoia

1.6. Anita Wohlmann (University of Southern Denmark): Metaphor reconsidered: the uses of comparison in illness writing.

> Ilmoittaudu mukaan

> Lisätietoja SELMAn verkkosivustolla

> Seminaarisarja SELMAn Facebook-tilillä

 

Luotu 24.02.2021 | Muokattu 24.02.2021