Smart Health for Europe -seminaari korosti terveysdatan ja -teknologian merkitystä Euroopan tulevaisuudelle

09.10.2019

Turun yliopiston, Novartis Finland Oy:n, Business Finlandin, Itä-Suomen yliopiston ja Sitran järjestämä Smart Health for Europe -seminaari kokosi Helsingin Musiikkitaloon 7.10.2019 Suomen ja Euroopan huiput terveydenhuollon, terveysdatan ja terveysteknologian aloilta. Tapahtumassa nostettiin esille tulevaisuuden kehittyvä terveysala Euroopassa ja Suomessa, ja korostettiin alan merkitystä sekä potilaiden että Euroopan talouselämän kannalta.

Smart Healthin ytimessä on vaikuttava hoito: oikea hoito, oikealle potilaalle, oikealla teknologialla ja oikeaan aikaan. Toimiva Smart Health -ekosysteemi voi luoda Eurooppaan lisää hyvinvointia, kestävästi ja vaikuttavasti toimivan terveydenhuoltojärjestelmän sekä kehittyvän terveysalan uusine investointeineen. Smart Health for Europe -seminaarissa etsittiin vastauksia siihen, miten tällainen toimiva ekosysteemi rakennetaan?

Seminaarin avasi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), joka korosti Suomen roolia terveysalan ja -datan edelläkävijänä. 

– Suomen terveysrekisterit ovat käynnistyneet jo 1950- ja 1960-luvuilla, ja myös Kanta-järjestelmämme edustaa alansa huippua. Suomen uusi toisiolaki puolestaan mahdollistaa terveysdatan tietoturvallisen käytön, Kiuru listasi Suomen valtteja.  

Kiuru puhui myös terveysalan kasvusta, jonka hänen mukaansa on otettava huomioon sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys. Hän iloitsi, että Suomessa on opittu, että on mahdollista luoda toimiva ekosysteemi viranomaisten, korkeakoulujen sekä terveydenhuollon yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välille. 

Suomen ja Saksan smart health -visiot

VTT:n EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta johdatti kuulijat aiheeseen, joka valotti Suomen roolia ja hyötyjä Euroopan smart health -alan edistämisessä. Sarvarannan mukaan Suomi on erinomainen alusta kasvulle. Tämän takaavat kilpailukykyiset paikalliset ekosysteemit, jotka rakentuvat yliopistosairaaloiden ympärille. Sarvaranta korosti myös, että monet Suomessa 2000-luvulla syntyneet terveysteknologiayritykset ovat startupeja, joiden tausta on yliopistoissa tehdyssä työssä. 

Saksan terveysministeriöstä tilaisuuteen oli saapunut puhumaan Lisa Witte-Stremmel, joka toi kattaukseen näkökulman Saksan kontekstista. Witte-Stremmelin mukaan Saksan valtavilla terveysmarkkinoilla erilaiset terveyssovellukset ovat laajasti käytössä, mutta niiden korvattavuus riippuu kulloinkin kyseessä olevasta vakuutusyhtiöstä. Lainsäädäntöä ollaan kuitenkin muokkaamassa siihen suuntaan, että käytännöt yhtenäistyvät.

– Jatkossa sovelluksia toivotaan yhä laajempaan käyttöön, jotta sairauksien diagnostiikkaa ja ennustettavuutta voitaisiin parantaa, Witte-Stremmel sanoi.

Saksan EU-puheenjohtajuuskausi on vuorossa heinäkuusta joulukuuhun 2020, jolloin panostetaan erityisesti tekoälyn mahdollisuuksiin. Witte-Stremmelin viesti oli, että EU-maiden tulisi yhdistää voimansa yhteisen hyvän saavuttamiseksi. 

Luottamus on kaiken a ja o

Päivän puheenvuoroissa korostui kautta linjan smart healthin ja luottamuksen erottamaton yhteys. 

Esimerkiksi Novartiksen tietoturvasta vastaava johtaja Knut Mager valotti eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen etuja Euroopan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kiihdyttäjänä. 

– Terveystieto on jo lähtökohdiltaan arkaluonteista, ja eurooppalainen tietosuoja-asetus tarjoaa yhtenäistetyn sääntelykehikon EU:lle, Mager muistutti.  

Findata puolestaan on uusi suomalainen viranomainen, joka valvoo terveysdatan toisiokäyttöä. Findatan johtaja Johanna Seppänen esitteli yhden luukun palvelua, jonka tavoitteena on tehokas ja entistä turvallisempi terveysdatan käyttö.

– Tavoitteenamme on, että jatkossa yksi hakemus ja yksi viranomainen riittävät tarvittavien lupien saamiseen, Seppänen tiivisti.  

Findata toimii porttina Suomen kansallisiin terveysrekistereihin, ja sen toiminta on yhtenäinen EU.n tietosuoja-asetuksen kanssa. Findata käynnistää parhaillaan toimintaansa. 

Smart healthin etiikkaa käsiteltiin myös paneelikeskustelussa, johon osallistuivat Turun yliopiston professori (emeritus) Mika Scheinin, Suomen Iktyoosiyhdistyksen puheenjohtaja Silja Lindqvist ja Nordean EVP Chief Commercial and Digital Officer Petri Nikkilä, joka toi mukaan näkökulman pankkisektorilta. 

Smart health Euroopan kartalle

Käynnissä oleva Suomen EU-puheenjohtajakausi on jakso, jonka aikana smart healthin kartta hahmottuu. Tulevina vuosina Euroopalla on tilaisuus vahvistaa asemaansa terveysteknologioiden ja digitalisaation sekä täsmälääketieteen ja näitä hyödyntävän terveydenhuollon aloilla.

Seminaarin lopuksi järjestäjätahojen edustajat kutsuivatkin osallistujat ottamaan kantaa ja vaikuttamaan omailla tahoillaan EU:n uuteen komissioon, jotta smart health -alan mahdollisuudet ja haasteet tulisivat huomioiduiksi uusissa strategisissa linjauksissa. 

Tallenne päivän ohjelmasta katsottavissa jälkikäteen

Puhujina seminaarissa olivat myös Auria tietopalvelun johtaja, Turun yliopiston dosentti Arho Virkki, joka valotti, miten terveysdatasta voidaan saada tietoa paremman terveydenhuollon tarpeisiin. Erityisasiantuntija Tuula Helander sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli kansallisia lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa kehittäviä infrastruktuurihankkeita, kuten syöpä- ja genomikeskusta. 

Professori Hartwig Huland Martini-Klinik -eturauhassyöpäkeskuksesta Saksasta kertoi arvoperustaisesta terveydenhuollosta ja projektijohtaja Jaana Sinipuro Sitrasta reilusta datataloudesta. Datavetoista täsmälääketiedettä puolestaan esitteli Novartiksen täsmälääketieteestä vastaava johtaja Anne-Marie Martin. Business Finlandin terveysteemasta vastaava johtaja Minna Hendolin taas puhui smart health -ekosysteemien kasvusta ja kilpailukyvystä. Sitran kansainvälisen Advisory Boardin puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä valotti tekoälyn mahdollisuuksia suhteessa smart healthiin. 

Päivän lopuksi terveysdatan hyötyjä ruotivat tutkimusprofessori Markus Perola Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta ja johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki VTT:ltä. Terveisensä yleisölle toi myös Sveitsin suurlähettiläs Heinrich Maurer.

Kaikki seminaarin esitykset tulevat myöhemmin kuunneltaviksi tallenteina tapahtuman verkkosivuille: https://www.smarthealth.fi/ 

 

Teksti: Tilda Junko
Kuvat: Jyri Laitinen

Luotu 09.10.2019 | Muokattu 18.10.2019