Strategiapalkinnon väitöskirjasarjan voitto Markus Zimmerille Turun kauppakorkeakouluun

14.06.2022

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa.

Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit. Tänä vuonna strategiapalkinto jaettiin pro gradu tai diplomityö -sarjassa sekä väitöskirjasarjassa. Kilpailuun osallistui yhteensä 20 korkealaatuista opinnäytetyötä.

Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkija Markus Zimmer voitti Strategiapalkinnon väitöskirjasarjan ensimmäisen palkinnon. Zimmerin väitöskirjan nimi on ”Digitaalinen transformaatio vakiintuneen markkina-aseman organisaatiossa: Digitaalisen transformaation yhteistoiminnallistaminen makro- ja mikrotason toimintojen välillä”.

Zimmerin väitöstutkimus tuo uusia avauksia vakiintuneen markkina-aseman organisaation digitaalisen transformaation hallintaan. Työssä tutkitaan miten digitaalinen transformaatiostrategia, organisationaaliset muutokset (sekä arvolupaukseen että sisäisiin rakenteisiin) ja digitaaliset teknologiat toimivat ajureina makro- ja mikrotason toimintojen välillä.

Empiirinen osio on toteutettu autoteollisuudessa ja sen kautta saadut tulokset paljastivat makro- ja mikrotason toimintojen vuorovaikutuksen, jotka yhteistoiminnallistavat autonvalmistajan digitaalisen transformaation. Työn tuloksia voidaan käyttää mikro- ja makrotasojen vuorovaikutuksen tehostamiseen digitaalisen transformaation hallinnassa, jonka raati näkee ajankohtaisena kaikilla toimialoilla.

- Tohtoriopintojeni aikana tahdoin tehdä merkittävää tutkimusta sekä kunnolla pohtia, miten tutkimustulokseni voivat hyödyttää muita organisaatioita. Olen siksi erittäin innoissani saadessani palkinnon parhaasta strategiatutkimusaiheisesta väitöskirjasta. Palkinto on tunnustus hyvin suoritetusta tutkimustyöstä sekä sen merkityksestä muille organisaatioille, jotka käyvät läpi digitaalista transformaatiota, Zimmer kiittää.

Luotu 14.06.2022 | Muokattu 14.06.2022