Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus CLIMATE-NUDGE -tutkimuskonsortiolle

16.12.2020

Suomen akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt rahoituksen Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE) -hankkeelle. Mittavassa hankkeessa hyödynnetään käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja.

Hankkeessa kehitetään ja testataan tuuppausinterventioita, joiden tavoitteena on sekä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä että optimoida hiilinielujen käyttöä metsänhoidossa. Tuuppausinterventioiden keskeinen ero perinteisiin ohjausmenetelmiin on siinä, että tuuppauksissa päätöksentekijän valinnanvapaus säilyy.

Tuuppaustoimien vaikuttavuutta verrataan mallinnettuihin perinteisten ohjausmenetelmien, kuten verotuksen, vaikuttavuuteen. Toimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi prosessiin sisällytetään kaikissa vaiheissa huolellinen eettinen arviointi. Hankkeessa toteutetaan myös interventioiden taloudellisten vaikutusten ja terveysvaikutusten arviointia.

CCR:n rooli hankkeessa liittyy tuuppausten suunnitteluun ja niiden vaikutusten arviointiin. Hankkeen toteutukseen osallistuu tutkimusjohtaja Aki Koponen.

CLIMATE-NUDGE-hanketta toteuttavat Turun yliopiston lisäksi Työterveyslaitos, THL, Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT ry sekä Suomen ympäristökeskus. Hankkeen kokonaisrahoitus on 4 278 454 euroa, josta Turun yliopiston osuus on 1 579 708 euroa. Hankkeen johtajana toimii psykologian professori Paula Salo Turun yliopistosta.
 

Luotu 16.12.2020 | Muokattu 17.12.2020