Itämeri

Suomalaisen meritiedon portaali Itämeri.fi avautuu

02.04.2020

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston alle on koottu useiden suomalaisten laitosten tuottama tieto palvelemaan kaikkia merestä kiinnostuneita.

Entä jos olisi yksi paikka, josta voisi kurkata pinnan alle ja päästä käsiksi kaikkeen suomalaiseen meritietoon? Näin miettivät meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset muutama vuosi sitten.

– Tänään avattu Itämeri.fi-sivusto on kolmen vuoden suururakan tulos. Eri laitokset ovat keränneet vuosikymmenien aikana valtavasti tietoa ja aineistoja Itämerestä, mutta vain osa siitä on ollut julkisesti saatavilla. Uutta palvelua varten meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset yhdistivät voimansa, ja nyt se on lopultakin kaikkien merestä kiinnostuneiden saatavilla. Palvelu on kansainvälisestikin merkittävä kokonaisuus, iloitsee merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta.

Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on aluksi käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi, myöhemmin myös englanniksi.

Palvelussa panostettu visuaalisuuteen ja käytettävyyteen

– Haluamme sivustolla tuoda Itämeren monet puolet laajempaan tietoisuuteen. Aiemmin tietoja oli vaikea löytää ja saada käyttöön. Lisäksi erilaiset aineistomuodot vaikeuttivat tiedon käyttöä ja vanhat käyttöliittymät ja nettisivut koettiin vaikeiksi ja aikansa eläneiksi. Uudessa sivustossa olemme panostaneet merellisen tutkimusdatan visualisointiin ja parempaan käytettävyyteen, projektikoordinaattori Hanna Piepponen SYKEstä kertoo.

Itämeri.fi-palvelun eri osioissa voi tutustua muun muassa Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin ja tutkijoiden työhön sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin. Palvelu on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille, ja se tarjoaa tietoa myös meriasioiden parissa toimiville eri ammattiryhmille, kuten opettajille, merialuesuunnittelun ammattilaisille ja toimittajille.

– Meriklusterin eli merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus työllistää Suomessa noin 50 000 ihmistä. Toimivat merikuljetusyhteydet ovat Suomen talouden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta elintärkeät. Olemme tuottaneet Itämeri.fi-palveluun ajantasaista tietoa meriklusterin tunnusluvuista ja merkityksestä, kertoo Turun yliopiston Brahea-keskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen.

Portaalin yhtenä osana on datapalvelu, josta suurin osa eri laitoksista tuotetuista merellisistä paikkatieto- ja tutkimusaineistoista on avoimesti käytettävissä. Palveluun on kehitetty käyttöliittymät, joiden avulla dataa pystyy hakemaan ja lataamaan eri laitosten tietokannoista ja katselemaan karttapalvelussa.

Tietoa ja materiaaleja myös opiskelun ja ympäristökasvatuksen tueksi

Opi ja tutki -kokonaisuus tarjoaa tietoa ja materiaaleja merellisen ympäristökasvatuksen tueksi. Kokonaisuuteen kuuluu tietosivusto, jossa oppilaat voivat tutustua itsenäisesti erilaisiin teemoihin. Tarjolla on myös runsaasti opetusmateriaaleja, joita ovat tutkimuslaitosten lisäksi tuottaneet muun muassa ympäristöjärjestöt WWF Suomi ja Luontoliitto sekä mediayhtiöt Yle ja MTV.

Palvelun Itämeri nyt -osio tarjoaa mereltä reaaliaikaista tietoa muun muassa meriveden korkeudesta, sinilevätilanteesta ja laivaliikenteestä. Palveluun kuuluu myös kuvapankki, jonka valokuvat ovat paitsi katsottavissa myös vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Yksi osa palvelua on alkuvuodesta 2019 julkaistu merellä liikkujan kartta Meriopas.fi. Mobiilikäyttöön optimoitu ja reaaliaikaista meritietoa tarjoava Meriopas.fi on kehitetty suuren yleisön käyttöön, esimerkiksi veneilijöille ja retkeilijöille. Meriopas kertoo esimerkiksi Itämerestä löydettyjen hylkyjen sijainnit. Meriopas.fi on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

> Itämeri.fi

EU-lippu
EMKR
Luotu 02.04.2020 | Muokattu 22.04.2020