Talvi kampuksella

Suomen Akatemialta rahoitus Turun yliopistosta johdetulle FACTOR-konsortiolle

19.01.2021

Suomen Akatemia on myöntänyt erityisrahoitusta tutkimuskonsortioille, jotka tekevät ilmastonmuutostutkimusta. Yksi rahoituksen saaneista hankkeista on professori Maija Setälän johtama FACTOR-konsortio.

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoisen tutkimuksen erityisrahoituksen hakuun saapuneista hakemuksista. Kaiken kaikkiaan rahoitusta myönnettiin seitsemälle tutkimuskonsortiolle, joissa on yhteensä 25 osahanketta. Rahoitusta jaettiin kokonaisuudessaan 10 miljoonaa euroa.

Rahoitetut tutkimuskonsortiot tarkastelevat monipuolisesti ja eri menetelmin yhteiskunnan sektoreiden kykyä hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Hankkeissa tutkitaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnän strategioiden toteutettavuutta, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä sekä strategioiden saavuttamiseksi tarvittavia politiikkatoimia.

Tutkimuskohteena tietoon perustuva ilmastosiirtymä

Turun yliopistosta rahoituksen sai professori Maija Setälän johtama FACTOR-konsortio. Konsortion aiheena on ”Kohdataan järjestelmänmuutos yhdessä: Kansalaisdeliberaatio informoidussa ja oikeudenmukaisessa ilmastosiirtymässä”. Rahoitusta myönnettiin 442 213 euroa.

FACTOR tutkii puntaroivan kansalaiskeskustelun vaikutuksia päätöksentekoon ja laajempaan yleisöön kyselyjen, haastattelujen ja kenttäkokeiden avulla. Konsortio selvittää, millä tavoin puntaroiva kansalaiskeskustelu voi edistää oikeudenmukaista ja tietoon perustuvaa ilmastosiirtymää.

Hanke analysoi yksilöiden vinoumien ja virhekäsitysten kaltaisia esteitä ilmasto-oikeudenmukaisuutta koskevalle yksimielisyydelle. Se selvittää myös, miten puntaroiva keskustelu voisi mahdollisesti poistaa näitä esteitä.

Konsortio järjestää puntaroivan kansalaiskeskustelun foorumeita, jotka auttavat kansalaisia ja päätöksentekijöitä tekemään informoituja ja tasapuolisia arvioita ilmastosiirtymistä. Alueellisella tasolla järjestetään kolme kansalaisraatia, joiden tehtävänä on puntaroida alueellista siirtymää koskevia tiekarttoja. Kansallisella tasolla järjestetään verkossa puntaroiva kansalaispaneeli. Sen tehtävänä on kehittää tapoja, joilla ilmastonmuutosta koskevaa tietoa esitetään Ilmasto-opas.fi-sivustolla.

Luotu 19.01.2021 | Muokattu 19.01.2021