Taloustieteen professori Janne Tukiaiselle ERC Consolidator Grant -rahoitus

17.11.2022

Taloustieteen professori Janne Tukiainen on saanut ”Intra-party politics in the past and the present” (INTRAPOL) -projektilleen 1,53 miljoonan euron rahoituksen. Projekti kestää 2023-2027.

European Research Council (ERC) myöntää rahoitusta huippututkijoille ja heidän tutkimusryhmilleen uraauurtavaan tutkimukseen. ERC Consolidator Grant -rahoitus myönnetään urallaan vakiintumassa oleville tutkijoille.

INTRAPOL-projekti koostuu kolmesta osiosta, joissa ensimmäisessä tutkitaan äänestämistä Viktoriaanisen ajan Englannissa.

- Aikakausi on kiinnostava, koska moderni puoluejärjestelmä syntyi tuolloin, eikä vaalisalaisuutta ollut. Hankkeessa digitoidaan suuri määrä yksilötason äänestystietoja ja niihin yhdistetään tietoja väestölaskennasta ja muista aikalaislähteistä, Tukiainen kertoo.

Näin muodostuu laaja ja rikas äänestäjätason pitkittäisaineisto, jolla voidaan tarkastella monia historiallisesti ja poliittisen käyttäytymisen kannalta merkittäviä kysymyksiä, kuten milloin järjestelmä muuttui ehdokaskeskeisestä puoluekeskeiseksi, miten järjestelmä muuttui korruptoituneesta äänien ostamisesta laajoja julkisia palveluja tuottavaksi, määrittikö äänestämisen sosiaalinen tausta vai äänestämisajankohdan yhteiskuntaluokka, miltä näytti äänestämisen maantiede, ja kuinka tärkeitä ehdokkaiden ominaisuudet olivat puolueiden menestykselle?

Hankkeen toisessa osiossa tarkastellaan peliteoreettisesti ja empiirisesti puolueiden sisäistä organisoitumista ja sisäisiä sääntöjä, kuten missä olosuhteissa valtaa keskitetään puolueen johtajalle ja milloin valtaa jaetaan. Mallintaminen auttaa ymmärtämään miten ja missä olosuhteissa esimerkiksi itsevaltaisuus, ääri-ideologisuus ja epäpätevyys saattavat kehittyä strategisina tasapainotulemina. Empiirinen analyysi keskittyy kvasikokeelliseen ja kokeellisen analyysiin liittyen ehdokasasettelun delegointiin ja resurssien allokointiin puolueen sisällä.  

Kolmannessa osiossa hyödynnetään Suomen puolustusvoimien p-testi -aineistoja yhdistettynä kotimaisiin vaali- ja väestötietoihin. Hankkeessa tarkastellaan kuinka ehdokkaiden kognitiiviset ja psykologiset ominaisuudet ovat yhteydessä poliittiseen valikoitumiseen ja siihen millaista politiikka harjoitetaan, sekä kuinka ympäristötekijät vaikuttavat valikoitumissprosessiin.

- Hanke auttaa arvioimaan kuinka hyvin poliittinen järjestelmämme onnistuu valikoimaan valtaan kyvykkäitä, rehellisiä ja motivoituneita päättäjiä; miten prosessiin voi vaikuttaa; sekä kuinka tärkeää positiivinen valikoituminen on kansalaisten kannalta, sanoo Tukiainen.

Luotu 17.11.2022 | Muokattu 10.01.2023