Tapani Paavonen 1951–2021

24.01.2022

Valtiotieteen tohtori Tapani Paavonen kuoli Turussa 11. joulukuuta 2021 vaikean sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt 3.5.1951 Kiikassa. Vanhemmat olivat maanviljelijät Melka o.s. Savela ja Helge Paavonen.

Tapani Paavosen kasvokuva.

Tapani Paavonen kävi oppikoulun Lauttakylän Yhteiskoulussa, mistä hän kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1970. Hän kirjoittautui samana vuonna Turun yliopistoon pääaineena poliittinen historia; historia oli ollut hänen lempiaiheensa jo koulussa. Opiskelu eteni säntillisesti ja hän valmistui valtiotieteiden kandidaatiksi 1975, lisensiaatiksi 1980 ja tohtoriksi 1988. Väitöskirjan aiheena oli ”Talouspolitiikka ja työmarkkinakehitys Suomessa toisen maailmansodan jälkeisellä jälleenrakennuskaudella vuosina 1944–1950”. Dosentin arvon Paavonen sai vuoden 1988 lopussa.

Paavosen mielenkiinto suuntautui taloushistoriaan ja työmarkkinapolitiikkaan. Hän kirjoittikin näiltä alueilta useita korkeatasoisia julkaisuja, jotka kuuluvat alan suomalaisiin perusesityksiin. Vuonna 2008 hän julkaisi teoksen ”Vapaakauppaintegraation kausi – Suomen suhde Länsi-Euroopan integraatioon FINN-EFTA:sta EC-vapaakauppasopimukseen”. Kyseessä oli perusteellinen esitys Suomen integroitumisesta taloudellisesti länteen.

Tutkimustoiminnan myötä Tapani Paavonen ylläpiti kansainvälisiä yhteyksiä Tukholmaan, Petroskoihin ja Kieliin, joissa hän myös teki tutkimusta. Hän oli perusteellinen tutkija ja viihtyi parhaiten juuri tutkijapiireissä ja tutkimusta tehden. Tutkijanuraa palveli hyvin hänen vetäytyvä ja vaatimaton luonteensa.

Paavonen ohjasi menestyksekkäästi monia opinnäytteitä ja väitöskirjoja. Tutkimuksen ja ohjauksen lisäksi hän toimi opettajana Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen laitoksella laventaen useiden opiskelijasukupolvien tietoisuutta poliittisesta taloushistoriasta ja Euroopan integraatiosta.

Paavosen akateeminen ura muotoutui katkonaiseksi. Hän hoiti viransijaisuuksia ja sai Suomen Akatemiasta ja eri säätiöistä tutkimusapurahoja; Turun yliopistossa ei ollut hänen tutkimussuuntaukseensa hyvin soveltuvaa oppiainetta. Paavonen ei kuitenkaan valittanut – hänelle mahdollisuus tutkimuksen tekemiseen oli tärkein asia.  

Tapani Paavonen osallistui alusta lähtien ylioppilaspolitiikkaan ja oli myös yhteiskunnallisesti aktiivinen. Tällöinkään hän ei työntänyt itseään näkyviin ja eturiviin, vaan oli pikemminkin taustalla ja käytti asiantuntevia puheenvuoroja. Muistioiden kirjoittaminen oli väline, jolla Paavonen mieluiten operoi.

Tapani Paavosen tuottamalla tutkimustiedolla on nähty suuri arvo suomalaiselle yrityselämälle. Hänet palkittiin 2014 Eurooppa-säätiön Eurooppa-palkinnolla.  Vuonna 2015 Tapani Paavonen valittiin vuoden dosentiksi.

Timo Soikkanen ja Vesa Vares
Pitkäaikaiset työtoverit

Luotu 24.01.2022 | Muokattu 24.01.2022