IT-alan opintojen kuvituskuva

Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintoja voi opiskella maksutta avoimessa yliopistossa

29.06.2020

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviä Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen opintoja tarjotaan maksuttomina lukuvuonna 2020 - 2021. Opinnot toteutetaan osana jatkuvan oppimisen kehittämishanketta.

Opintoja on tarjolla Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä verkko-opintoina. Opinnoista ei laskuteta yliopiston maksua, mutta yhteistyöoppilaitokset voivat laskuttaa opiskelijoilta omat maksunsa. Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille. Joillakin kursseilla voidaan edellyttää aiempia opintosuorituksia.

Syksyllä 2020 voi aloittaa Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op. Voit opiskella opintokokonaisuudet kokonaan verkossa tai osallistua ohjattuihin monimuoto-opintoihin. Monimuoto-opintoja järjestävät yliopiston lisäksi Hämeen kesäyliopisto (Riihimäki), Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Kirkkonummen kansalaisopisto ja Etelä-Pohjanmaan Opisto. Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot avaavat mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta. Opinnoista kiinnostuneiden kannattaa tutustua etukäteen testimateriaaliin ja osallistua infotilaisuuteen 27.8. klo 17 - 18.

Syksyn opintotarjontaan sisältyy lisäksi Turun yliopistossa järjestettävät kurssit Data ja vuorovaikutus 5 op, Tietorakenteet ja algoritmit 5 op sekä Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op.  Kevätlukukaudella tarjolla ovat Tietokantojen perusteet 5 op, Mixed Reality 5 op ja Tietoverkkotekniikat 5 op -kurssit.

Myös Tekoälyakatemian monitieteisestä opintokokonaisuudesta voi opiskella maksutta yksittäisiä kursseja. Sekä syys- että kevätlukukaudella ovat tarjolla verkko-opintoina Tekoälyn menetelmät 3 op ja AI & Cybersecurity 2 op (MOOC), kevätlukukaudella Tekoälyn perusteet 2 op -kurssi.

Ilmoittautuminen yliopiston itse järjestämiin opintoihin alkaa porrastetusti 11.8.2020. Jos olet kiinnostunut yhteistyöoppilaitoksissa tarjolla olevista opinnoista, ota ensin yhteyttä ko. oppilaitokseen.

Katso tarkemmat tiedot opintojen esittelysivuilta löytyvistä opetusohjelmista.

Luotu 29.06.2020 | Muokattu 29.06.2020