Tietotekniikan tutkinto-ohjelmille EUR-ACE -akkreditointi

09.09.2022

Teknillisen tiedekunnan tietotekniikan tutkinto-ohjelmille on myönnetty tekniikan alan EUR-ACE -akkreditointi. Akkreditointi on ensin ehdollinen, voimassa yhden vuoden 8.9.2023 asti. Akkreditoinnin myönsi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

EUR-ACE on arvostettu eurooppalainen tekniikan ohjelmien akkreditointi ja se perustuu European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) -järjestön ylläpitämään European Accredited Engineer (EUR-ACE) -standardiin. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan korkeakoulututkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Akkreditoinnin kohteena olivat tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat tietotekniikassa. Arvioitujen koulutusten vahvuuksina nähtiin monipuoliset opetusmenetelmät sekä työstään innostunut ja osaava opetus- ja tukipalveluhenkilöstö. Vuoden kuluttua ehtojen toteutumista tarkastellaan uudestaan johtaen mahdollisesti 5 vuoden jatkoon akkreditoinnille.

Teknillisen tiedekunnan varadekaani Ville Leppänen kertoo tiedekunnan valinneen kyseiset tutkinto-ohjelmat ensimmäiseksi akkreditointikohteeksi saadakseen ulkoista palautetta laadun kehittämiseen ja oppiakseen akkreditointiprosessista piirteitä sovellettavaksi myös muihin tutkinto-ohjelmiin.

- Tutkinto-ohjelmien sisällöllinen ja tuotannollinen laatu on tiedekunnalle erityisen tärkeää opiskelijoille annetun arvolupauksen lunastamiseksi. Laatutyö on jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Kukin tiedekunnan nykyisestä 14 tutkinto-ohjelmasta voi osoittaa laatua, mutta laadunvarmentamisen tulee tapahtua erilaisten opiskelijapalautteiden sekä tässä tapauksessa ulkoisen akkreditoinnin kautta, Leppänen sanoo.

- Akkreditointiprosessi kokonaisuudessaan on ollut monin tavoin hyödyllinen oppimiskokemus. Talvella 2021-2022 läpiviety akkreditointiprosessi on auttanut tunnistamaan toimintamme vahvuudet mutta myös identifioimaan kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla opetuksen laatua voidaan entisestään parantaa, toteaa akkreditointiprosessin toteutuksesta vastannut teknillisen tiedekunnan koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen.

Tietotekniikan laitoksen koulutuksesta vastaava varajohtaja Seppo Virtanen toteaa akkreditoinnin olevan osa pitkäjänteistä tutkinto-ohjelmien kehittämistyötä laitoksella.

- Systemaattisena prosessina akkreditointi nosti esille konkreettisia ehdotuksia sekä opetuksen suunnitteluun että toteutukseen tutkinto-ohjelmien tulevaisuuden kehitystyön pohjaksi, täydentää Virtanen.

Luotu 09.09.2022 | Muokattu 30.09.2022