Tuija Leskiselle ja Sari Stenholmille rahoitukset Työsuojelurahastolta

30.05.2023

Tuija Leskinen ja Sari Stenholm työryhmineen saivat Työsuojelurahastolta kaksivuotisen rahoituksen tutkimuksilleen. Leskinen keskittyy tutkimuksessaan etä- ja lähityöpäivien fyysiseen aktiivisuuteen ja Stenholm työurien pituutta ennustaviin tekijöihin.

Työsuojelurahasto on myöntänyt kaksivuotiset rahoitukset kahdelle uudelle Turun yliopiston kansanterveystieteen yksikön tutkimushankkeelle.

Tutkijat selvittävät työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta etä- ja lähityöpäivinä

Erikoistutkija, dosentti Tuija Leskiselle ja hänen työryhmälleen Työsuojelurahasto myönsi 70 000 euroa ”Fyysinen aktiivisuus hybridityöntekijöillä” -tutkimushankkeeseen. Tutkijat tarkastelevat toimistotyöntekijöiden työpäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta ja paikallaan vietettyä aikaa.

Pandemian myötä yleistynyt etätyö on saattanut muuttaa työpäivän aikaista aktiivisuuskäyttäytymistä perinteiseen toimistotyöpäivään verrattuna. Vaarana on, että etätyö tekee toimistotyöntekijöistä entistä passiivisempia, kun työmatkat ja toimistotyöpäivän tauot ja liikkuminen jäävät pois.

– Tutkimuksessamme mittaamme työpäivän aktiivisuutta ja paikallaan vietettyä aikaa reiteen kiinnitettävällä liikemittarilla. Hybridityöntekijöitä tutkimalla pääsemme vertailemaan aktiivisuuden ja paikallaanolon kertymistä etä- ja toimistotyöpäivinä. Tarvitsemme tutkimustietoa etätyöpäivään suunnattujen ohjeiden päivittämiseksi ja mahdollisten interventioiden tueksi, Leskinen sanoo.

Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston työntekijöillä. WORKDAY-tutkimusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

> Tutustu tai ilmoittaudu tutkimukseen

Työolot ja terveys työuran pituuden ennustajina

Professori Sari Stenholmin johtamalle työryhmälle Työsuojelurahasto myönsi 100 000 euron rahoituksen ”Kestäviä työuria ennustavat tekijät kuntatyöntekijöillä” -tutkimushankkeeseen. Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä tehtävässä tutkimuksessa selvitetään, miten työhön, elintapoihin ja terveydentilaan liittyvät tekijät ennustavat odotettavissa olevien työvuosien määrää yli 50-vuotiailla kuntatyöntekijöillä.

Työurien pidentäminen on ajankohtainen ja jatkuvasti kasvava haaste suomalaisessa työelämässä. Ratkaisujen löytämiseksi on tärkeä selvittää tekijöitä, jotka edesauttavat ikääntyvien työelämässä pysymistä ja jatkamista jopa yli henkilökohtaisen eläkeiän.

– Tavoitteemme on tunnistaa muokattavissa olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat työelämään osallistumiseen ikääntyvillä työntekijöillä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kohdennettujen interventioiden suunnittelussa, joilla voidaan edistää ikääntyvien työntekijöiden työhön osallistumista työuran loppupuolella, Stenholm sanoo.

Tutkimus pohjautuu laajaan Työterveyslaitoksen Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimukseen, jossa on mukana lähes 100 000 kunta-alan työntekijää.

> Lue lisää tutkimuksesta

Luotu 30.05.2023 | Muokattu 30.05.2023