Tunnekartasto -teos raottaa aivojen salattua maailmaa

15.04.2019

Tunteet ohjaavat elämäämme paljon voimakkaammin kuin kuvittelemme. Näin toteaa Turun yliopiston psykologian apulaisprofessori Lauri Nummenmaa, jonka tuore teos Tunnekartasto kertoo, mitä ovat tunteet, miten tunteet ohjaavat meitä toimimaan tietyllä tavalla ja miten tunteet tekevät meistä ihmisiä.

Apulaisprofessori Lauri Nummenmaan tuore teos kertoo laajasti siitä, miten aivot ohjaavat tunteiden avulla toimintaamme.

Lauri Nummenmaa on yksi maailman johtavista tunne-elämän ilmiöitä aivokuvantamisen avulla tutkivista psykologeista. Hänen tutkimusryhmänsä Human Emotion Systems -laboratorio työskentelee Turun PET-keskuksessa sekä Turun yliopiston Psykologian laitoksella. Tuoreessa teoksessaan Nummenmaa luotaa tunteita kansainvälisten tutkimusaineiston pohjalta, mutta tuo esille myös tuoreinta tietoa oman tutkimusryhmänsä tutkimustuloksista.

– Psykologiassa oli pitkään vallalla ajatus, että ihmiset ovat syntymähetkellä tyhjiä tauluja, ja vasta koulutuksen, kasvatuksen ja kulttuurin kautta meistä tulee sellaisia kuin me olemme. Se ei pidä lainkaan paikkaansa. Suuri osa siitä, millaisia me olemme, perustuu aivojen toimintaan lajikehityksen aikana muokkaamiin valmiuksiin ja prosesseihin, Nummenmaa sanoo.

Hän vertaakin tilannetta mielikuvaan, jossa ihminen ratsastaa elefantilla. Ihminen voi kuvitella, että hän järkeen perustuvilla päätöksillään on ohjaksissa, mutta todellisuudessa suuri osa toiminnoista perustuu  automaattiohjaukseen.

– Lajikehityksen aikana aivot ovat kehittyneet niin, että niiden tavoitteena on kaikin keinoin suvun jatkaminen. Siksi esimerkiksi ihmiset eri puolilla maailmaa suosivat sukulaisiaan ventovieraiden sijaan. Emmehän me voi koskaan tietää, tuovatko ventovieraat mukanaan esimerkiksi tarttuvia tauteja tai kuinka ystävällisesti he meihin suhtautuvat, Nummenmaa sanoo.

Tunnekartasto -kirjassa hän avaa monia tunnemekanismeja.

Tutkimukset osoittavat ihmisten olevan hämmentävän samankaltaisia eri puolilla maailmaa.

– Ihmiset pelkäävät samoja asioita ja kokevat asioita samalla tavalla. Se johtuu siitä, että tunteet ovat tärkeä osa biologista suojajärjestelmää. Meidän on ymmärrettävä, että aivot yrittävät biologisesti ajaa omaa asiaansa oman geeniperimänsä kopioitumista. Kun yritämme rationalisoida ihmisten tekemisiä, meidän on ymmärrettävä, että perinnölliset taipumukset asettavat toiminnalle rajoituksia. Aivot eivät kuitenkaan pakota meitä nurkkakuntaisuuteen tai oman edun tavoitteluun. Kun tiedämme millainen ihmisluonto on, voimme järjen avulla kiertää tunteiden asettamia rajoituksia, Nummenmaa kertoo.

PET-kuvaus avaa ikkunan tunteisiin

Se, miten aivot ja niissä kulkevat välittäjäaineet aivoissa toimivat, on ollut pitkään piilossa kallon sisällä. Nummenmaan ryhmä on pystynyt avaamaan arvoitusta nykymenetelmin.

– Aivot toimivat kehon, eivät vain ajattelun, komentokeskuksena. PET-kuvantamisella me voimme kirjaimellisesti nähdä kehon ja aivojen sisällä. Voimme esimerkiksi tutkia, miten aivojen toiminta muuttuu eri tunteiden aikana tai erilaisissa mielenteveyden häriöissä, Nummenmaa kertoo.

PET-kuvantamisen avulla Nummenmaa on työryhmineen pystynyt osoittamaan, kuinka aivojen välittäjäaineet ohjaavat esimerkiksi syömistä, nautintoa, kipua ja sosiaalisten suhteiden solmimista.

– Tunteiden tutkimus avaa meille ihmisluonnon peruskysymyksiä. Tunteiden tutkimus paljastaa,  millaisia ihmiset ylipäätään ovat, Nummenmaa sanoo.

Tuoreessa teoksessaan Nummenmaa luotaa tunteita kansainvälisten tutkimusaineiston pohjalta, mutta tuo esille myös tuoreinta tietoa oman tutkimusryhmänsä tutkimustuloksista. Teos on yleiskielinen ja tarkoitettu kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, mutta toimii myös tutkijoiden tiedonlähteenä.

Tunnekartasto auttaa ymmärtämään tunteiden vaikutusta käyttäytymiseen. Kirja lähtee liikkeelle kertomalla, miten tunteet toimivat ja johdattavat sen jälkeen erilaisiin tilanteisiin kuten pelkoon, rakkauteen, moraalipaniikkiin ja uhkatilanteisiin. Taustalla on tieto siitä, että vaikka järkeä ja järkeä ja älykkyyttä pidetään ihmismielen kruununjalokivinä, tunteet hallitsevat ihmiselämää.

Tunteiden ymmärtäminen auttaa järkeilyssä

Nummenmaa haluaa tuoda esille tunteiden vallan, mutta korostaa samalla, että tunteiden rinnalle tarvitaan järkeä. Hyvä koe on kokeilla, pystyykö yhden päivän toimimaan puhtaasti tunteidensa mukaan ja tekemään juuri niin kuin huvittaa.  Voi olla, että jos kerrankin puhuu suunsa puhtaaksi ja toimii täsmälleen impulssiensa varassa, koko päivän, voi illalla olla yllättävän yksinäinen ja pahimmassa tapauksessa mustelmilla.

– Olen haastanut useita ihmisiä kokeilemaan sitä, mutta tuskin kukaan uskaltaa ottaa riskiä ja hyvä niin , Nummenmaa sanoo.

Tunteiden toiminnan ymmärtäminen auttaa ongelmatilanteissa. Numeenmaa nostaa yhdeksi esimerkiksi tunteiden ohjaaman syömishimon, kiukun tai vihan. Tunteiden hallintaan ottaminen on myös auttanut yhteiskuntaa laajemmin. Kun haluttiin ryhtyä kaupankäyntiin vieraiden kanssa, oli pakko oppia luottamaan toiseen. Nykyaikainen markkinatalous puolestaan yhdistää kansoja tehokkaasti – eihän kukaan halua käydä kauppaa epäluotettavien huijarien kanssa.

Aivan kaikkea ei järkeilemälläkään voi muuttaa.

– Emmehän me voi säädellä sitä, keneen me ihastumme,  Nummanmaa sanoo.

Teos: Lauri Nummenmaa: Tunnekartasto, 2019, Tammi
 

Luotu 15.04.2019 | Muokattu 15.04.2019