Turku irtisanoi Turun yliopiston kanssa tekemänsä sopimuksen kansainvälisen koulun opetuspalveluista

26.06.2023

Turun kaupunginhallitus on irtisanonut Turun yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen kansainvälisen koulun opetuspalveluiden tuottamisesta 1.8.2025 lukien. Kansainvälisen IB-lukion toiminta jatkuu osana Turun yliopiston ja sen Turun normaalikoulun toimintaa.

Kansainvälisen koulun toimintojen uudelleenjärjestämisen kimmokkeena on ollut Turun kaupungin pyrkimys kasvattaa kansainvälisen koulun oppilasmäärää nykyisestä 250:stä 450:een.

Varissuolla toimiva Turun normaalikoulu etsi lisätiloja kansainvälisen koulun tarpeisiin, mutta niitä ei Varissuolta löytynyt. Turun kaupunki löysi sopivat tilat Kupittaalta Untamonkadun varrelta. Kaupunki koki, että koulun laajentuessa olisi tarkoituksenmukaista siirtää toiminta peruskoulun osalta Turun kaupungin toteuttamaksi toiminnaksi.

Nykyinen sopimus pitää sisällään myös kansainvälisen lukio-opetuksen järjestämisen, ja sen osalta yliopisto ja kaupunki solmivat uuden sopimuksen. IB-organisaatio on myöntänyt opetusvastuun Turun yliopistolle ja sen osana Turun normaalikoululle.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin Jukka Husun ja Turun normaalikoulun johtavan rehtorin Vesa Valkilan mukaan kaupungin suunnitelmat ovat toteutuessaan menetys Turun yliopistolle. Turussa toimiva kansainvälinen koulu on ainoa normaalikoulun yhteydessä toimiva kansainvälinen koulu. Suomen muut kansainväliset koulut toimivat yleensä osana kunnallista koulutarjontaa. Kansainvälisiä kouluja löytyy Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta ja Oulusta.

– Kansainvälissä yhteyksissä ja markkinoinnissa meille on ollut etua siitä, että olemme voineet todeta kansainvälisen koulumme toimivan osana yliopistollista harjoittelukoulua, Valkila sanoo.

Kansainvälinen koulu on toiminut Turun yliopiston vaihto-opiskelijoiden harjoittelukouluna, ensi syksystä alkaen myös kansainvälisen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoiden harjoittelukouluna.

Turun normaalikoulussa on tällä hetkellä 1 160 oppilasta ja noin 130 henkilökuntaan kuuluvaa. Näistä kansainvälisessä koulussa opiskelee 250 peruskoululaista ja työskentelee noin 30 opettajaa. Kansainvälisen koulun luokanopettajat työskentelevät pääsääntöisesti vain kansainvälisessä koulussa, mutta yläkoulun aineenopettajista valtaosa työskentelee osin kansainvälisessä koulussa ja osin normaalikoulussa.

– Olemme alustavasti keskustelleet siitä, että muutostilanteessa kansainvälisen koulun henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä Turun kaupungin palvelukseen, Valkila sanoo.

Luotu 26.06.2023 | Muokattu 26.06.2023