Turun yliopisto HEInnovate-portaalin case-esimerkkinä yrittäjämäisyydestä ja digitalisaatiosta

19.03.2021

Turun yliopistosta on julkaistu case-kuvaus korkeakouluille suunnattuun OECD:n ja Euroopan komission ylläpitämään HEInnovate-portaaliin. Case kuvaa, miten Turun yliopisto edistää yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä sekä omassa yhteisössä että laajemmin Turun alueella ja miten digitalisaatio on tässä tukena.

Case esittelee, miten Turun yliopisto yrittäjyysyliopistona edistää yrittäjyyttä lukuisilla eri tavoilla. Tärkeimmäksi keinoiksi casessa nousevat yrittäjyys- ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen kehittäminen, yritysyhteistyö sekä tuki uusille yliopistosta ponnistaville yrityksille.

Case korostaa Turun yliopiston kykyä omaksua digitaalista teknologiaa osaksi sen eri toimintoja. Digitalisaatio on vahvasti mukana kaikessa yrittäjyyttä edistävässä toiminnassa.  Se nähdään tärkeässä roolissa esimerkiksi vuorovaikutuksen rakentamisessa sekä yhteistyön edistämisessä ja mahdollistamisessa yliopiston sisällä sekä yksityisen ja julkisen sektorin sidosryhmien kanssa. Turun yliopisto pyrkii digitaaliseen työskentelykulttuuriin, jota tavoitellaan useiden digitalisointiprojektien kautta.

Mikä HEInnovate?

HEInnovate on OECD:n ja Euroopan komission yhteistyössä kehittämä korkeakouluille suunnattu verkossa toimiva itsearviointityökalu. Se tukee korkeakouluja niiden eri toiminnan alueiden itsearvioinnissa sekä auttaa henkilökuntaa ja opiskelijoita osoittamaan yrittäjämäisyyttä, innovatiivisuutta ja luovuutta opetuksessa, tutkimuksessa ja kolmannessa tehtäväalueessa. Työkalu luo puitteet arvioida omaa korkeakoulua kahdeksalla avainalueella.* Turun yliopistoa koskeva case on julkaistu Digital Transformation and Capability -avainalueessa.

HEInnovate tarjoaa käyttäjilleen muun muassa tapaustutkimuksia, käyttäjäkertomuksia ja muita tukimateriaaleja hyödynnettäväksi korkeakoulujen kehittämisprosesseissa.

Lisätietoja
Kirsi Peura, yrittäjyysasiamies, kirsi.peura@utu.fi

Lue lisää:
> HEInnovate-portaali: https://heinnovate.eu
> Case: https://heinnovate.eu/en/download/file/fid/802

*Leadership and Governance, Organisational Capacity, Digital Transformation and Capability, Entrepreneurial Teaching and Learning, Preparing and Supporting Entrepreneurs, Knowledge Exchange and Collaboration, The Internationalised Institution, Measuring Impact.

Luotu 19.03.2021 | Muokattu 19.03.2021