Turun yliopisto mukana Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkostossa

07.09.2023

Turun yliopisto on liittynyt Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkostoon (Co-op Network Studies, CNS). Verkostoon kuuluu kahdeksan yliopistoa.

Verkoston opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä muiden verkoston yliopistojen kanssa. Vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja verkko-opetuksena.

Co-op Network Studies -opinnot ovat avoimia yliopistoverkoston opiskelijoille. Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Osa kursseista voidaan suorittaa sekä suomeksi että englanniksi kirjoittaen.

Verkoston osaaminen mahdollistaa monitieteisen opetuksen, joka palvelee monipuolisesti osuustoimintaan ja yhteisötalouteen liittyvien tietojen ja taitojen sekä arvojen ja asenteiden kehittämistä.

Turun kauppakorkeakoulu sai keväällä 2022 lahjoituksena osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuurin. KTT Eliisa Troberg aloitti työelämäprofessorina elokuussa 2022. Trobergin keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminnallinen yrittäjyys. 

Luotu 07.09.2023 | Muokattu 07.09.2023