Turun yliopisto mukana Smart Health for Europe -tapahtumassa Helsingissä 7.10.

16.09.2019

Turun yliopisto on yhdessä Novartis Finland Oy:n, Business Finlandin, Itä-Suomen yliopiston ja Sitran kanssa järjestämässä Smart Health for Europe -seminaaria Musiikkitalossa 7.10.2019. Puhujina on terveydenhuollon, terveysdatan ja terveysteknologian asiantuntijoita ja alan vaikuttajia Suomesta ja muualta Euroopasta. Esillä ovat muun muassa arvoperustaisen terveydenhuollon vaikutukset potilaan näkökulmasta, GDPR:n tutkimukselle ja innovaatiolle tarjoamat hyödyt Euroopassa sekä Smart Healthin rooli EU:ssa, Suomessa ja Saksassa. Seminaari liittyy vahvasti Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.

Smart Healthin ytimessä on vaikuttava hoito: oikea hoito, oikealle potilaalle, oikealla teknologialla ja oikeaan aikaan. Toimiva Smart Health -ekosysteemi voisi tarjota merkittäviä hyötyjä sekä terveydenhuollolle että koko Euroopan taloudelle. Lisäksi se voisi luoda lisää hyvinvointia, kestävästi ja vaikuttavasti toimivan terveydenhuoltojärjestelmän sekä kehittyvän terveysalan uusine investointeineen. Mutta miten toimiva ekosysteemi rakennetaan?

– Vaikka Smart Health on enemmän kuin terveystietoa, datasta on tulossa keskeinen osa terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja nopeaa hoitoa. Smart Health for Europe -seminaarissa keskustellaan eri näkökulmista muun muassa terveystiedon reilusta käytöstä ja hyödyistä, vaikuttavasta terveydenhuollosta, hyvinvointitalouden mahdollisuuksista ja tietopohjaisesta terveydenhuollon johtamisesta – käytännön esimerkkejä unohtamatta, Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen kertoo.

EU-puheenjohtajuuskausi on tärkeä etappi Smart Health -roadmapin hahmottumiselle

Käynnissä oleva Suomen EU-puheenjohtajakausi on jakso, jonka aikana Smart Healthin kartta hahmottuu. Tulevina vuosina Euroopalla on tilaisuus vahvistaa asemaansa terveysteknologioiden ja digitalisaation sekä täsmälääketieteen ja näitä hyödyntävän terveydenhuollon aloilla.

– Suomen EU-puheenjohtajakaudella viitoitetaan ja rakennetaan Euroopan tulevaisuutta. Terveysala on kehittyvä toimiala niin potilaiden paremman hyvinvoinnin kuin taloudenkin näkökulmasta, ja Smart Health on keskeinen osa alan tulevaisuutta. Tapahtumamme tarkoituksena on nostaa esille tulevaisuuden kehittyvä terveysala Euroopassa ja Suomessa. Tuomme esiin alan kehityksen merkitystä sekä potilaiden että Euroopan talouselämän kannalta, Novartis Finlandin toimitusjohtaja Antti Viitanen sanoo.

Puhujat Euroopan johtavia asiantuntijoita

Puhujina seminaarissa ovat esimerkiksi Turun yliopiston professori (emeritus) Mika Scheinin, joka puhuu terveysdatan käyttöön liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä Auria tietopalvelun johtaja, Turun yliopiston dosentti Arho Virkki, joka valottaa, miten terveysdatasta voidaan saada tietoa paremman terveydenhuollon tarpeisiin.

Lisäksi Saksan terveysministeriössä Policy Advisorina työskentelevä Lisa Witte-Stremmel kertoo Saksan Smart Health -visioista ja Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Antti Peltomäki Suomen terveysalasta EU:n näkökulmasta ja suhteessa eurooppalaisiin strategisesti tärkeisiin yhteisiin projekteihin. Nordean EVP Chief Commercial and Digital Officer Petri Nikkilä puolestaan valottaa, mitä terveysala voi oppia pankkisektorilta. Muiden puhujien esityksissä käsitellään teemoja kuten Smart Health -roadmap, datalähtöinen lääketiede ja terveydenhuollon johtaminen sekä terveysalan uudet konseptit.

Tilaisuus järjestetään Helsingissä Musiikkitalossa ja se on maksuton.

Luotu 16.09.2019 | Muokattu 16.09.2019