Kirjaston hyllyt.

Turun yliopisto on mukana Ylen käynnistämässä tutkimushankkeessa

04.05.2022

Turun yliopisto on kolmen muun yliopiston kanssa mukana tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää tutkimusta julkisesta palvelusta ja Yleisradiosta. Hanke myös syventää näkymää Ylen ja suomalaisen yhteiskunnan vuosisadan mittaisesta monimuotoisesta yhteydestä.

Yle täyttää 100 vuotta syksyllä 2026, ja tutkimusohjelma on käynnistetty lähestyvän juhlavuoden merkeissä. Turun yliopiston lisäksi tutkimusohjelmassa ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tutkijaryhmät. Hanketta johtaa yrityshistorian professori Niklas Jensen-Eriksen Helsingin yliopistosta.

– Yle on merkittävä kulttuuri-instituutio ja tiedonvälittäjä Suomessa. Lähes 100 vuoden ajan olemme eläneet suomalaisten mukana arjessa, sen iloissa ja suruissa. Ja kuten viime aikoina on taas nähty: Ylen tehtävä ja merkitys vain korostuvat kriisiaikoina. Ylen historia on myös suomalaisuuden ja suomalaisen kulttuurin historiaa, se ei mahdu yhden yrityshistorian kansien väliin, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Yrityshistoriaa ja temaattisia tutkimuksia

Yliopistojen tutkijaryhmät tuottavat muun muassa Ylen viime vuosikymmenten yrityshistorian sekä temaattisia tutkimuksia. Yrityshistoria kattaa uudistetun Yle-lain, Yle-veron ja voimakkaan kehityksen ja digitalisoinnin vuosikymmenet. Teos jatkaa Raimo Salokankaan vuonna 1996 julkaistua kolmiosaista Yleisradion varhempaa historiatutkimusta.

Temaattisissa tutkimuksissa paneudutaan Ylen rooliin suhteessa suomalaisuuteen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja Yleen kulttuuritoimijana. Nämä tutkimukset avaavat näkymää laajalla perspektiivillä, koko 100 vuoden historiaan ja myös julkisen palvelun tulevaisuuteen.

Turun yliopisto vastaa tutkimushankkeessa Yle ja kulttuuri -teemakokonaisuudesta. Mukana on tutkijoita historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitokselta ja hankkeen vastuututkijana Turun yliopistossa toimii professori Anu Koivunen.

– Hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus Turun yliopiston median, historian ja taiteen tutkijoille perehtyä siihen, millainen kulttuuritoimija Yle on ollut 100-vuotisen historiansa aikana. Tutkimme Ylen roolia ja merkitystä niin kulttuurin tuottajana ja luovan toiminnan paikkana kuin kotimaisen ja kansainvälisen kulttuurin välittäjänä, sivistäjänä ja viihdyttäjänä. Lisäksi tutkimme, miten Yle on luonut roolinsa “kansakunnan muistina” ja miten tämä rooli on limittynyt mediateknologioiden kehitykseen, Koivunen kertoo.

– Hanke on laajin Yleen kohdistuva akateeminen tutkimusohjelma koskaan. Haluamme avata näköaloja Ylen ja suomalaisten suhteesta sadan vuoden aikana ja luodata Ylen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Uskomme, että tutkimusohjelma syventää julkisesta palvelusta käytävää keskustelua ja luo sille tulevaisuuden rakennusaineksia, sanoo Ylessä hankkeesta vastaava johtaja Ismo Silvo.

– Yliopistoille ja tutkijoille hanke tarjoaa kiehtovan mahdollisuuden perehtyä syvällisesti keskeisen kansallisen instituution vaiheisiin ja sen vuorovaikutukseen suomalaisten kanssa. Ylen historiassa ei ole kyse vain Ylestä: tutkiessamme sen historiaa opimme paljon suomalaisen median, kulttuurin ja yhteiskunnan kehityksestä. Hanke tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden laajentaa yliopistojen välistä yhteistyötä, sanoo tutkimusohjelmaa johtava yrityshistorian professori Niklas Jensen-Eriksen Helsingin yliopistosta.

Yle rahoittaa Yle 100 vuotta -tutkimushankkeita noin miljoonalla eurolla seuraavien neljän vuoden aikana. Teokset valmistuvat lähempänä vuosia 2024–26 SKS Kirjat -kustantamon julkaisemina. 

> Uutinen Ylen sivuilla

Luotu 04.05.2022 | Muokattu 04.05.2022