Turun yliopisto sai kolme lahjoitusprofessuuria luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen

28.06.2018

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on lahjoittanut Turun yliopistolle 1,5 miljoonaa euroa kolmen professuurin perustamiseen. Professuureista yksi keskittyy subarktiseen ekologiaan, toinen Saaristomereen, kolmas luonnon monimuotoisuuteen.

​Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoitus ja uudet professuurit julkistettiin keskiviikkona 28.6.2018 Turun yliopiston Lapin tutkimuslaitos Kevolla, Utsjoella. Kuvassa Kari Saikkonen (vas.), Sakari Alhopuro, Kalervo Väänänen ja Ilari E. Sääksjärvi.

​Sakari Alhopuron lahjoituksen takana on sekä huoli luonnosta että halu tukea suomalaista luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tutkimusta ja opetusta.

– Olen saanut Turun yliopistosta hyvän koulutuksen lääkärin ammattiin. Kun yliopistolle antaa lahjoituksen, voi olla varma, että rahat menevät hyvään tarkoitukseen. Jos nyt lähtisin opiskelemaan, hyödyntäisin ilman muuta Turun yliopiston kenttäasemien monipuoliset mahdollisuudet luonnon, hyönteisten ja lintujen tutkimukseen, Alhopuro sanoo.

Turun yliopiston rehtorin Kalervo Väänänen sanoo lahjoituksen tukevan ja vahvistavan Turun yliopiston mahdollisuuksia jatkaa viime vuosina merkittävästi vahvistettua luonnon monimuotoisuuden ja muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimusta.

– Luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen luo edellytyksiä luonnon kestävälle käytölle.  Kolmen uuden professuurin avulla me voimme olla suunnannäyttäjiä monimuotoisuuden tutkimuksessa, Väänänen sanoo.

Subarktisen ekologian professoriksi on kutsuttu filosofian tohtori Kari Saikkonen ja biodiversiteettitutkimuksen professuuriin filosofian tohtori, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja Ilari E. Sääksjärvi. Saaristomeren professuurin täyttöprosessi on käynnissä.

Uudet professuurit sijoittuvat biodiversiteettiyksikköön, joka perustettiin tammikuussa 2017. Toiminnan juuret ovat vuosikymmenten takana, sillä yksikköön yhdistettiin tänä vuonna 60-vuotista toimintaansa juhlistava Lapin tutkimuslaitos Kevo sekä yli 50-vuotias Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun akatemian ajoilta ensimmäiset näytteensä perineet eläinmuseo ja kasvimuseo, yliopiston perustamisesta lähtien toiminut kasvitieteellinen puutarha sekä aerobiologian yksikkö.

Yksikköä johtavan Sääksjärven mukaan nyt synnytetty kolmen professorin tutkimusintressien yhdistelmä vahvistaa merkittävällä tavalla monimuotoisuuden tutkimusta.

– Tämä professuuriyhdistelmä luo Turun yliopistolle ainutlaatuiset mahdollisuudet koko maailmassa tutkia poikkeuksellisen monipuolisella tavalla sekä luonnon monimuotoisuutta että luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ja siihen kohdistuvia uhkia. Tutkimuksemme painottuu toki Suomeen, mutta tutkimusalueemme ulottuu subarktiselta alueelta aina päiväntasaajalle trooppisiin ekosysteemeihin, Sääksjärvi sanoo.

Tuore biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi on tutkimustyössään keskittynyt erityisesti loispistiäisten monimuotoisuuteen ja trooppiseen monimuotoisuuteen.

– Professorina haluan erityisesti toimia moottorina aidosti monitieteisen monimuotoisuuden tutkimuksen edistämiseen. Haluan myös tuoda esille, että uhat ovat suuria, mutta toivoa on, Sääksjärvi sanoo.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorin tehtävästä Turun yliopistoon siirtyvä subarktisen ekologian professori Kari Saikkonen on tutkimuksessaan keskittynyt ilmastonmuutoksen vaikutusten, evoluutioekologian, ekologian ja ympäristön kemikalisoitumisen tutkimukseen. Uudessa työssään hän panostaa erityisesti Kevon tutkimuslaitoksen mahdollisuuksien hyödyntämiseen laaja-alaisessa ilmastonmuutostutkimuksessa.

– Haluan lisätä tietoisuutta siitä, että meillä Suomessa on globaalisti erinomainen sijoittuminen ilmastonmuutoksen tutkimukseen. Suomen pohjoisen sijainnin sekä Golf-virran ylläpitämässä leudossa ympäristössä meidän on helppo tuoda esille ja kokeellisestikin tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia niin, että tulokset ovat yleistettävissä laajoilla alueilla pohjoisessa ympäristössä, Saikkonen sanoo.

Saaristomeren professuuri tukee vahvasti Seilissä tehtävää tutkimusta. Professori tehtävään nimitetään syksyn aikana.

Professuureihin kuuluu tutkimuksen ohella myös koulutusta ja valistustyötä.

>> Lue Sakari Alhopuron haastattelu Turun yliopiston Aurora-lehdestä


Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro


Biodiversiteettitutkimuksen professoriksi nimitetty Ilari E. Sääksjärvi


Subarktisen ekologian professoriksi nimitetty Kari Saikkonen

Teksti ja kuvat: Erja Hyytiäinen

Luotu 28.06.2018 | Muokattu 28.06.2018