Turun yliopisto solmi merkittävän yhteistyösopimuksen intialaisen Academy of Scientific and Innovative Researchin kanssa

18.04.2024

Turun yliopisto ja arvostettu intialainen Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR) ovat allekirjottaneet Memorandum of Understanding (MoU) -yhteistyösopimuksen. Sopimus tuo kumppanit lähemmäksi toisiaan ja on keskeinen askel kohti konkreettista yhteistyötä.

Nyt allekirjoitettu sopimus on merkittävä, sillä Turun yliopistosta tulee sopimuksen myötä ensimmäinen eurooppalainen yliopisto, jonka kanssa AcSIR tekee virallisesti yhteistyötä. Maanosat linkittävä sopimus yhdistää osapuolet kumppaneiksi koulutuksen ja tutkimuksen saralla.

AcSIR on tutkimuslaitos, joka edistää tutkimusta eri tieteenaloilla ja myöntää myös akateemisia tutkintoja, mukaan lukien tohtorin tutkintoja. Se toimii yhteistyössä Intian tieteellisen ja teollisen tutkimuksen neuvoston (Council of Scientific and Industrial Research) kanssa, joka hallinnoi useita kansallisia laboratorioita Intiassa.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen ja AcSIR:in johtaja, professori Manoj K. Dhar. Sopimuksen ytimessä on cotutelle-malliin perustuva yhteistyö tohtorikoulutuksessa sekä sitoutuminen väitöskirjatutkijoiden ja muun henkilöstön vaihtomahdollisuuksiin. Lisäksi molemmat laitokset ovat sitoutuneet edistämään tutkimushankkeita ja tarjoamaan väitöskirjatutkijoille mentorointi- ja koulutusmahdollisuuksia.

— Sopimus AcSIRin kanssa tiivistää Turun yliopiston yhteistyötä intialaisten tutkimuslaitosten kanssa ja edistää kansainvälistä yhteistyötä sekä tutkijoiden liikkuvuutta maidemme välillä. Molemmilla osapuolilla on korkeatasoista osaamista, ja voimme yhdessä ratkoa globaaleja haasteita, toteaa vararehtori Suominen.

— Akateeminen yhteistyö Academy of Scientific and Innovative Researchin ja Turun yliopiston kanssa on ensimmäinen askel kohti STEM-alojen asiantuntemuksen ja resurssien synergiaa. Väitöskirjatutkijoiden vaihtomahdollisuuksien avulla voidaan ratkaista globaaleja tieteellisiä haasteita ja edistää innovaatioita. AcSIR ja Turun yliopisto hyötyvät tästä yhteistyöstä molemminpuolisesti pääsemällä tutustumaan jännittävään tieteelliseen tutkimukseen Intiassa ja Suomessa, kertoo professori Dhar.

— Tämän raamisopimuksen allekirjoittaminen on ensimmäinen askel yhteistyössä. Tämän jälkeen voimme neuvotella tarkemmin yhteistyön aloittamiseen liittyvistä hallinnollisista ja muista prosesseista. Tutkijakoulumme, tiedekunnat ja AcSIR ovat jatkossa näiden neuvottelujen keskiössä, sanoo Turun yliopiston kansainvälisten asioiden suunnittelija Kirsi Korpela.

Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin etäyhteyden välityksellä.

STEM-alat tarjoavat merkittäviä yhteistyömahdollisuuksia

Turun yliopiston ja AcSIR:in välinen synergia korostuu tutkimuspainotuksissa STEM-aloilla, eli luonnontieteissä, tekniikassa, insinööritieteissä ja matematiikassa. Kumppanuus tarjoaakin runsaasti yhteistyömahdollisuuksia tutkimusosaamisen ja infrastruktuurin osalta.

Kumppanuus mahdollistaa AcSIR:in eri puolilla Intiaa sijaitsevien toimipisteiden ja Turun yliopiston vahvan monitieteisen eurooppalaisen tutkimusaseman hyödyntämisen. Yhteistyön avaa siis laajan osaamis- ja resurssipotentiaalin molempien osapuolten käytettäväksi. Osaamisen ja infrastruktuurin jakaminen hyödyttää molempia tuomalla merkittävää lisäarvoa Turun yliopiston ja AcSIR:in akateemiselle toiminnalle ja laajemmille tavoitteille.

— AcSIR:istä on nopeasti tullut yksi Intian merkittävimmistä STEM-alojen jatkokoulutusorganisaatiosta. Voimme yhteistyösopimuksen ansiosta saada teknillisen tiedekunnan tutkimusryhmiin korkeatasoista tutkimusta tekeviä intialaisia väitöskirjatutkijoita. Vastavuoroisesti, yhteistyö avaa mahdollisuuksia omille väitöskirjatutkijoillemme pidempiaikaisiin tutkijavierailuihin Intian parhaisiin tutkimusryhmiin, kertoo Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järvi.

— STEM-alat ovat keskeisen tärkeitä globaalien haasteiden ratkomiseksi ja siksi alan syvällisten osaajien kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Intia-yhteistyön avulla pyrimme saamaan alalle entistä enemmän korkeatasoisia väitöskirjantekijöitä, jatkaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Tapio Salakoski.

Materiaalikemian professori Carita Kvarnström on samaa mieltä Turun yliopiston kollegoidensa kanssa.

— Kemian laitoksen näkökulmasta MoU avaa ja laajentaa mahdollisuuksia väitöskirjatutkijoiden vaihtoon, yhteisprojektin suunnitteluun ja avaa pääsyn eräiden AcSIR:iin kuuluvien tutkimuslaboratorioiden laajaan laitepuistoon. Väitöskirjatutkijoille tämä on loistava tilaisuus liikkua molempiin suuntiin, Kvarnström toteaa.

Allekirjoitustilaisuudessa olivat Turun yliopiston edustajina läsnä materiaalikemian professori Carita Kvarnström, koordinaattori Ameya Foujdar, vararehtori Kalle-Antti Suominen, dekaani Tapio Salakoski, dekaani Jaakko Järvi sekä kansainvälisten asioiden suunnittelija Kirsi Korpela (ei kuvassa).

Luotu 18.04.2024 | Muokattu 18.04.2024