Turun yliopistolle 0,7 miljoonan euron rahoitus syöpälääkekehitykseen

04.04.2024

Business Finland on myöntänyt professori Olli Pentikäisen ja dosentti Ulla Pentikäisen tutkimusryhmille 0,7 miljoonan euron rahoituksen syöpälääkekehitykseen. Rahoituksella vauhditetaan lääkehoitojen kehitystä useisiin sellaisiin syöpiin, joihin ei vielä tunneta hoitokeinoja.

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen professori, InFLAMES-lippulaivan ryhmänjohtaja Olli Pentikäinen ja dosentti Ulla Pentikäinen ovat saaneet Business Finlandilta 0,7 miljoonan euron Research to Business -rahoituksen syöpälääkkeiden kehitykseen.

Rahoitettu projekti on kaksivuotinen. Sen aikana kehitetään edelleen jo löydettyjä molekyylejä  tutkimalla niiden tehoa sekä varmistamalla niiden vaikutuskohteet. Projekti pohjaa pitkälti lääkeaineiden tehokkaampiin tunnistuksen ja kehityksen menetelmiin, joita Olli Pentikäisen tutkimusryhmässä on kehitetty jo vuosikymmenien ajan.

Dosentti Ulla Pentikäisen ryhmä työskentelee rakennebiologian, kemiallisen biologian ja solubiologian alueilla, joiden kautta lääkekehitystä voidaan viedä eteenpäin kokonaisvaltaisesti ja nopealla aikataululla.

– Kaikki lääkekehitysprojektimme liittyvät aikaisemmin lääkitsemättömiksi luokiteltuihin kohdeproteiineihin. Olemme jo vuosia kehittäneet laskennallisia menetelmiä, joilla tällaisten kohteiden hyödyntäminen lääkekehityksessä mahdollistuisi, Olli Pentikäinen toteaa.

Molekyylikeksinnön tie lääkkeeksi kestää nykyisellään ainakin 10–12 vuotta. Olli Pentikäinen kertoo, että tätä voidaan nopeuttaa merkittävästi, kun yhdistetään mahdollisesti lääkeaihioiksi sopivien molekyylien seulonta, tehokas lääkeainekemia ja monipuoliset biologiset mittaukset.

– Tämä onnistuu erityisesti silloin kun taloudelliset resurssit kohtaavat osaavan kehitystiimin, Olli Pentikäinen huomauttaa.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan

Luotu 04.04.2024 | Muokattu 04.04.2024