Yliopistonmäki kesällä

Turun yliopistolle 224 000 euroa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikkaan

15.04.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kahdeksalle korkeakoululle 2,57 miljoonaa erityisavustuksia korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kouluttamiseen ja ohjaukseen. Turun yliopistolle myönnettiin 224 000 euroa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikkaan.

Ministeriön rahoittamilla hankkeilla vahvistetaan, laajennetaan ja edelleen kehitetään maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja maahanmuuttajien polkuja korkeakoulutukseen ja työelämään.

Turun yliopistolle myönnettiin 224 000 euroa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikkaan. KOROKE-hankkeessa pyritään vahvistamaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sijoittumista koulutustaan vastaaviin tehtäviin työelämässä ja lisätä heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutettujen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanke on suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen ja Brahea-keskuksen yhteinen. 

Hankkeessa laajennetaan SIMHE-vastuukorkeakoulutoiminnan (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) jo antamaa ohjausta. Osallistujille tarjotaan yksilöllistä täsmäkielitukea sekä eri alojen akateemista kielitaitoa tukevia ja työelämätaitoja kehittäviä kursseja. 

– On ilmeistä, että korkeakoulutusta vaativissa ammateissa, ammattiin kouluttautumisessa sekä täydennyskoulutuksessa tarvitaan syvällistä kielen osaamista kaikilla kielen osa-alueilla. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien menestyksekäs sijoittuminen omalle alalleen koulutusta vastaaviin tehtäviin edellyttää kielitaidon lisäksi suomalaisen työelämän ja työnhaun käytäntöjen tuntemusta, toteaa hanketta koordinoiva suomen kielen yliopistonlehtori Hanna Jokela.

KOROKE-hankkeen kohderyhmänä ovat Turun seudun korkeakoulutetut maahanmuuttajat ja ei-äidinkieliset korkeakouluopiskelijat. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota esimerkiksi englanninkielistä tutkintoa suorittaviin.
 

Luotu 15.04.2019 | Muokattu 10.06.2019