Turun yliopiston avaruusosaamiselle kysyntää – spin-off-yritys ASRO toimittaa ohjauselektroniikkaa ALTIUS-satelliittiin

10.06.2020

Suomalainen mittausteknologiayritys ASRO on tehnyt sopimuksen FPI-suodattimen ja siihen liittyvän ohjauselektroniikan toimittamisesta Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ALTIUS-satelliittiin. ASRO on Turun yliopiston avaruustutkimuslaboratorion tutkimukseen perustuva spin-off-yritys. Sopimuksen odotetaan moninkertaistavan yrityksen liikevaihdon.

Sopimuksen arvo ASRO:lle on noin 3,7 miljoonaa euroa. Yritys toimittaa teknisen mallin vuonna 2021 ja lopullisen laitteen vuonna 2022. Yhteensä projekti kestää kolme ja puoli vuotta. 

– Sopimus on yrityksemme 20-vuotisen historian suurin yksittäinen tilaus, ja se yli kolminkertaistaa nykyisen vuosittaisen liikevaihtomme. Se vahvistaa osaamistamme optisten laitteiden suunnittelussa ja hyödyttää sitä kautta myös teollisuusasiakkaitamme. Olemme juuri palkkaamassa ainakin yhtä uutta elektroniikkasuunnittelijaa ja myös syksyllä todennäköisesti kasvattamassa henkilöstömääräämme, kertoo ASRO:n toimitusjohtaja Jussi Lehti

ASRO toimittaa ALTIUS-satelliitin mittalaitteen toimintaa säätelevän FPI-suodattimen ja siihen liittyvän sähköisen ohjauselektroniikan. FPI-suodatin on optinen laite, jolla valitaan ultraviolettisäteilystä halutut aallonpituudet. Suodattimen toiminta perustuu VTT:n kehittämään ainutlaatuiseen FPI-suodatinteknologiaan, jota ESA on käyttämässä myös tulevissa mittalaitteissa. 

Asiakkaana on belgialainen avaruus- ja sotilasteknologiaan erikoistunut OIP-yritys, joka vastaa ALTIUS-satelliitin tutkimuslaitteiston kehittämisestä. Satelliitti tutkii ilmakehän otsonikerrosta sekä muita ilmakehän kaasuja, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. ASRO on suomalaisen osuuden päähankkija, ja projektissa ovat Suomesta mukana myös VTT, Ilmatieteen laitos ja RUAG Space Finland. 

– On aina hienoa olla mukana korkean tason avaruusteknologiaprojektissa maailman parhaiden osaajien kanssa. Lisäksi tämä projekti on merkityksellinen koko ihmiskunnalle, sillä ALTIUS-satelliitin kautta saatava informaatio kasvattaa ymmärrystämme otsonikerroksen paksuudesta ja ilmastonmuutoksen tilanteesta. 

Huippututkimus takaa laitteiden toimivuuden

ASRO on perustettu Turun yliopiston avaruustutkimuslaboratorion osaamisen pohjalle. Yhtiöllä on pitkä historia ja merkittävä kokemuspohja tieteellisten mittalaitteiden toimittajana. 

– Osaamista on kertynyt 1990-luvun alusta lähtien. Olemme olleet mukana jo suunnittelemassa SOHO-luotaimen ERNE-tutkimuslaitteistoa, Lehti sanoo.

Turun yliopiston ERNE-hiukkasinstrumentti oli Suomen ensimmäinen päätutkijatason laitetoimitus ESA:lle. SOHO-luotain laukaistiin avaruuteen vuonna 1995 ja se on edelleen toiminnassa.  

ASRO pystyi tarjouskilpailussa hyödyntämään tätä pitkää ja laajaa avaruussuunnittelun kokemusta, jonka pohjalta yritys esitti merkittäviä aikaisempia projekteja sekä perusteellisia teknisiä ratkaisuja ALTIUS-satelliitin mittalaitteiston haasteisiin. 

– Avaruusympäristö luo omat haasteensa elektroniikalle. Avaruuden säteilyn vaikutus elektroniikkaan pitää ottaa huomioon suunnittelussa ja valmistuksessa. Lisäksi laitteiden on oltava ehdottoman luotettavia ja toimintavarmoja, sillä huolto- ja korjauskäyntejä ei voi tehdä, Lehti korostaa.

Kasvua avaruustoiminnasta – yliopistossa panostetaan avaruustekniikan opetukseen

Avaruustoiminta on globaalisti kovassa nosteessa. Kansainvälisesti puhutaan New Space -ilmiöstä, mikä on lisännyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdysvalloissa yksityiset yritykset ovat ottaneet entistä suurempaa roolia, ja lennot Kuuhun ja Marsiin ovat suunnitteilla. 

– Olemme vahvasti mukana kehityksessä. Tällä hetkellä meillä on valmistumassa Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus DLR:lle säteilymittarit, jotka lentävät NASA:n Artemis-ohjelmassa Orion-kapselin mukana Kuun ympäri ensi vuonna. Myös ESA:lla on kiinnostusta toimittaa vastaavia säteilymittareita tuleviin kuualuksiin. Suunnittelemamme astronauttien säteilymittarin lukuyksikkö on jo lentänyt kansainvälisellä avaruusasemalla, kertoo Lehti. 

ASRO:n tavoitteena on päästä mukaan myös avaruussään mittalaitteiden toimituksiin. Yritys osallistuu useisiin säteilymittalaiteprojekteihin, ja on muun muassa toimittanut hiukkasilmaisimen ESA:n BepiColombo-luotaimeen, joka on parhaillaan matkalla tutkimaan Merkuriusta.

Myös Turun yliopisto on mukana BepiColombo-hankkeessa. Avaruustutkimuslaboratorion johtaja, professori Rami Vainio, vastaa Bepi-luotaimen SIXS-instrumentin hiukkasilmaisimesta ja toimii myös ERNE-laitteiston nykyisenä päätutkijana.

Rami Vainio kuvattuna Yliopistonmäellä Turussa
Avaruustutkimuslaboratorion johtaja Rami Vainio oli mukana myös Suomen ensimmäisen avaruuteen lähetetyn satelliitin, Aalto-1:n toteutuksessa. Kuva: Hanna Oksanen.

Vainio kertoo yliopiston satsaavan nyt entistä enemmän myös avaruustekniikan opetukseen.

– Olemme jo pitkään tarjonneet fysikaalisten tieteiden opiskelijoille mahdollisuutta keskittyä opinnoissaan avaruusfysiikkaan. Koska laboratoriomme on mukana useissa merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä satelliittihankkeissa rakentamassa mittalaiteitta, tarjoamme ensi lukuvuodesta lähtien myös tähän osaamiseen perustuvaa avaruustekniikan opetusta, Vainio kertoo.

Avaruustutkimuslaboratorio järjestää yhdessä Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa 20 opintopisteen laajuisen avaruustekniikan temaattisen moduulin. Satelliitti- ja luotainhankkeissa tarvittavaa fysiikkaa ja tekniikkaa yhdistävä opintokokonaisuus vastaa Varsinais-Suomen maakunnan ja koko Suomen kasvavaan avaruusosaajien tarpeeseen.

Pääkuva: Havainnekuva ALTIUS-satelliitista. © QinetiQ Space / Haettu ESA 10.6.2020.

Luotu 10.06.2020 | Muokattu 10.06.2020