Turun yliopiston avoimen julkaisemisen maksut 2017-2019

22.06.2020

Vuonna 2019 jo yli puolet yliopiston julkaisuista oli avoimesti saatavana joko täysin avoimena, hybridijulkaisuina tai tutkijoiden luovuttamina rinnakkaistallenteina. Täysin avoimet lehdet ja hybridilehdet veloittavat yleensä artikkelin avoimesta julkaisemista julkaisumaksun.
 

Tieteen avoimuus on yksi Turun yliopiston tutkimustoiminnan perusarvoista. Turun yliopiston julkaisupolitiikan mukaan Turun yliopiston tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimia aina silloin kun se on kustantajan ehtojen mukaan mahdollista. Vuonna 2019 jo yli puolet yliopiston julkaisuista oli avoimesti saatavana joko täysin avoimena (FullOA), hybridijulkaisuina (Hybrid OA) tai tutkijoiden luovuttamina rinnakkaistallenteina (GreenOA). FullOA- ja hybridijulkaisujen osuus avoimuudesta vuonna 2019 oli noin 40 %. 

Mikä on APC-maksu?

Täysin avoimet lehdet ja hybridilehdet veloittavat yleensä artikkelin avoimesta julkaisemista julkaisumaksun (Article processing charge, APC-maksu). Vuonna 2019 Turun yliopiston maksoi kirjanpidosta saatujen tietojen mukaan APC-maksuja yhteensä 261 795,64 euroa. 

Maksuista 57 % kohdistui FullOA-lehdille, 43 % puolestaan hybridikanavissa ilmestyneille lehdille. Keskimääräinen APC-maksu oli v. 2019 FullOA-julkaisujen osalta n. 1680 euroa ja hybridijulkaisujen kohdalla n. 2050 euroa. Maksuja maksettiin vuonna 2019 hieman vähemmän kuin vuonna 2018.  Yhteensä Turun yliopisto on maksanut viimeisen kolmen vuoden aikana julkaisumaksuja noin 727.000 euroa. Maksuista 57 % on kohdistunut täysin avoimille julkaisuille, 43% hybridijulkaisuille. 

Kuvassa ylipiston maksamat apc-maksut vuosilta 2017, 2018, 2019. Maksujen jakautuma on selostettu alla olevassa tekstissä.

Kuvio 1. Turun yliopiston maksamat APC-maksut v. 2017-2019.

Maksut keskittyvät kustantajittain lähinnä neljälle kustantajalle. Eniten maksuja on maksettu Wiley:lle (16%), Elsevierille (12 %), Springer Nature:lle (ennen Nature Publishing Group) 11 % ja Bio Med Centralille (nykyisin osa Spinger Nature:a) 7 %. Yksittäisistä lehdistä on maksettu eniten Scientific Reports, Nature Communications ja Plos One-lehdille. Nämä kaikki lehdet kuuluvat nykyisin Springerin alaisuuteen.

Miten APC-maksut jakaantuvat tieteenaloittain?

Yliopiston sisällä julkaisumaksuseurannassa on mahdollista saada tietoja laitos- ja artikkelitasolla.  Maksut keskittyvät Luonnontieteiden ja tekniikan ja Lääketieteen tiedekunnille ja erillislaitoksille. Muiden tiedekuntien osuus maksuista on pieni. Tämä selittyy luultavasti sillä, että ns. koville tieteille on tarjolla enemmän arvostettuja, vakiintuneita avoimia julkaisukanavia kuin esim. humanistisille tai yhteiskuntatieteille. 

Kuvassa tiedekuntien APC-maksujen kokonaismäärät vuosina 2017, 2018,2019. Vuonna 2017 maksut suurusjärjestyksessä kolme eniten maksanutta: erillislaitokset, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta. Vuonna 2018 eniten maksuja luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, erillislaitokset. Vuonna 2019 eniten maksuja Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, erillislaitokset.

Kuvio 2. Julkaisumaksujen jakautuma tiedekunnittain 2017-2019. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan nimi oli v. 2017 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.

Open APC-palvelu

Turun yliopiston avoimen julkaisemisen maksutiedot on ladattu kustantaja-, lehti- ja artikkelikohtaisesti myös kansainväliseen OpenAPC-palveluun . Turun yliopisto liittyi palveluun loppukesästä 2019 toisena suomalaisena yliopistona. (3). Palvelussa on tietoja maailmanlaajuisesti yli 260 tutkimusorganisaatiosta. 

Tarkemmat tiedot maksujen jakautumisesta saa kirjastosta ja tietovarastosta. Tietovaraston kohdalla tulee kuitenkin huomata se, että tietovarastossa ja myös OpenAPC-palvelussa maksu on aina artikkelikohtainen. Osa kirjanpidon APC-maksuista on kohdentunut usealle eri yksikölle yliopistossa. Tämä on huomioitu kirjaston tekemässä tarkastelussa, ts. yksittäinen maksu on voitu jyvittää usealle eri yksikölle sen mukaan, miten yksikkö on osallistunut maksuun. Tietovarastossa ja OpenAPC-palvelussa julkaisumaksu on sen sijaan aina kiinnitetty yhteen artikkeliin. Tietovarastossa arviolta noin 25 % tutkijoiden artikkeleista on yliopistossa usean eri yksikön tutkijan yhteisartikkeleita. 

Esim. jos yksikkö A-, B-, ja C ovat maksaneet 1500 euron APC –maksusta 500 euroa kukin, tietovarastosta otetulla raportilla näkyy kaikkien näiden laitosten maksamana summana 1500 euroa vaikka laitoksen maksama oikea maksu onkin ollut vain 500 euroa. 

Kirjaston tuottamat julkaisumaksutiedot perustuvat yliopiston kirjanpitotietoihin. Maksujen tunnistus tapahtuu talouspalveluissa jonka jälkeen kirjasto rikastaa luvut julkaisujen avoimuutta ja julkaisukanavaa koskevilla tiedoilla. Koska kaikki Turun yliopiston tutkijoiden APC-maksut eivät tule esille yliopiston kirjanpidossa (esim. tutkijoiden itse maksamat tai apurahoilla maksetut maksut), TY:n tutkijoiden maksamien APC-maksujen kokonaismäärä on todennäköisesti tässä kerrottua suurempi.

Yhteystiedot. researchportal@utu.fi

Lue myös 

Luotu 22.06.2020 | Muokattu 23.06.2020