Yli puolet Turun yliopiston vuonna 2019 raportoiduista julkaisuista avoimesti saatavilla

20.05.2020

Turun yliopiston tutkijoiden kirjoittamien, Opetusministeriön vuosittaisessa tiedonkeruussa raportoitujen julkaisujen määrä on edelleen kasvussa. Vuonna 2019 kokonaismäärä ylitti jo 5900, kun se vuotta aiemmin oli hieman alle 5700. Myös avoimesti saatavilla olevien julkaisujen määrä kasvoi edelleen. Erityisesti vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna.  
 

Avoimuus lisääntyy tutkijoiden ja kirjaston yhteistyöllä 

julkaisut13_19

Kuvio 1. Turun yliopiston raportoidut julkaisut 2013–2019 

Kirjasto toi UTUCRIS-tutkimustietojärjestelmään tutkijoiden puolesta noin puolet kaikista vuoden 2019 julkaisuista säännöllisten tietokantahakujen avulla. Hakuja tehtiin kansainvälisistä Web of Science-, Scopus- ja PubMed-viitetietokannoista sekä kotimaisista tietokannoista Medicistä, Melindasta ja Selmasta. Noin kymmenesosa julkaisuista saatiin tutkijoilta kirjaston sähköisellä julkaisutietojen ilmoituslomakkeella. 

Kaikkien raportoitujen julkaisujen avoimuus lisääntyi. Kokonaisavoimuudessa kirittiin vuoden 2018 48 prosentista 52 prosenttiin. Vertaisarvioiduista julkaisuista vajaa kolmannes ilmestyi avoimissa open access -julkaisukanavissa. Kymmenesosa puolestaan ilmestyi hybridijulkaisukanavissa, joissa suurin osa aineistosta on saatavilla vain tilausmaksusta, mutta joissa tutkijat voivat ostaa artikkelinsa välittömästi avoimesti saataville. Etenkin kokonaan avoimissa kanavissa ilmestyneiden julkaisujen määrä kasvoi edellisvuodesta. Noin 15 % vertaisarvioiduista julkaisuista tuli saataville avoimesti rinnakkaistallenteina UTUCRISissa. Nämä julkaisut olisivat muuten olleet saatavilla vain tilaajille. 

vertaisarvioidut17_19 

Kuvio 2. Vertaisarvioitujen julkaisujen avoin saatavuus 2017–2019. 

Rinnakkaistallentamisen merkitys kasvaa 

Korkeakoulujen uusi rahoitusmalli astuu voimaan 2021. Se palkitsee erityisesti rinnakkaistallentamisesta eli ns. vihreän tien avoimesta julkaisemisesta: kaikki vertaisarvioidut, rinnakkaistallennetut julkaisut saavat siinä kannustekertoimen 1,2. Kustantajan asettama julkaisuviive eli embargo ei vaikuta uuden rahoitusmallin kannustekertoimeen, vaan kaikki rinnakkaistallennettuina raportoidut, vertaisarvioidut raportointivuosien julkaisut pisteytetään sen mukaan. 

Turun yliopiston julkaisupolitiikan mukaisesti kirjasto pyrkii rinnakkaistallentamaan UTUCRISiin kirjattavien julkaisujen vertaisarvioidun käsikirjoituskappaleen aina kun kustantajan ehdot sallivat sen. Tutkijan tarvitsee vain lähettää käsikirjoitus kirjastolle, joka tarkistaa kustantajalta tarvittavat luvat. Tämän jälkeen käsikirjoitus avataan julkaisutietojen yhteyteen UTUCRISiin, kun mahdollinen julkaisuviive umpeutuu. 

Rinnakkaistallenteiden näkyvyys ja löydettävyys paranevat tulevaisuudessa entisestään, sillä kirjasto valmistelee yhteistyössä IT-palvelujen kanssa integraatiota UTUCRIS-tutkimustietojärjestelmän ja yliopiston julkaisuarkisto UTUPubin välillä. Integraation jälkeen rinnakkaistallenteet tulevat olemaan pysyvästi saatavilla UTUPubissa. 

Julkaisutietoja kannattaa tarkistaa ja ilmoittaa ympäri vuoden 

Kirjaston tietokantahakujen ansiosta julkaisuja kirjataan UTUCRISiin päivittäin. Tutkijan kannattaakin tarkistaa säännöllisesti, onko hänen kuluvana raportointivuonna ilmestynyt julkaisunsa jo tallennettu UTUCRISiin. Tarkistaminen onnistuu nopeasti UTUCRIS-portaalin etusivun hakuikkunasta hakemalla julkaisun nimellä. 

Osa julkaisuista, etenkin kotimaisissa julkaisukanavissa ilmestyneistä, ei indeksoidu kirjaston hakutietokantoihin. Kun julkaisu on ilmestynyt saataville verkossa tai painettuna, tutkija voi kirjata julkaisunsa tiedot UTUCRISiin validointia varten tai ilmoittaa nämä puuttuvat julkaisunsa kirjastolle yksinkertaisella verkkolomakkeella. Lomakkeella lähetetään kirjastolle myös artikkelin vertaisarvioitu käsikirjoitus Word- tai PDF-tiedostona rinnakkaistallentamista varten. Jos tiedostoa ei ole saatavilla, liitteenä voi lähettää esimerkiksi teoksen skannatun nimiölehden.

Lisätietoja:  
UTUCRIS-opas
Avoimen julkaisemisen opas

Luotu 20.05.2020 | Muokattu 20.05.2020